EU: To aktuelle høringer knyttet til transport og miljø

EU-kommisjonen la 20. juli frem en europeisk strategi for lavutslippsmobilitet. Strategien lanserer ingen ny politikk på området, men er en melding som oppsummerer Kommisjonens arbeid med ulike initiativer som bidrar til det langsiktige målet om å reduserer utslippene fra transportsektoren med 60 prosent fram mot 2050.

Kommisjonen har lansert to høringer i tilknytning til meddelelsen. Høringene er åpne for alle og svarfrist er 28. oktober.

Samferdselsdepartementet oppfordrer norske interessenter til å svare på høringene. Innspill sendes ved å svare på online spørreskjema.

For mer info, se også Kommisjonens samlenettside om den europeiske strategien for lavutslippsmobilitet

Til toppen