Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

EU vil ha innspill til mulige reformer på hvitvaskingsområdet

Europakommisjonen publiserte 12. februar 2020 et såkalt «Roadmap» (veikart) for en handlingsplan for antihvitvasking og –terrorfinansiering. I korte trekk angir Europakommisjonen i veikartet hvilke mangler som er identifisert på EU-nivå hva gjelder rammeverket for tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering, og hvordan disse manglene kan og bør søkes håndtert.

Veikartet nevner både utfordringer knyttet til minimumsharmonisering i eksisterende regelverk og behovet for ytterligere sentralisering av relevante mekanismer eller organer på EU-nivå.

Veikartet er åpent for tilbakemelding frem til 11. mars 2020.

Finansdepartementet oppfordrer norske interessenter til å gi innspill via Europakommisjonens nettsider.

Dersom det er forhold av særlig betydning for norske interesser som Finansdepartementet bør være oppmerksom på, ber departementet om innspill til eventuell norsk posisjon innen fredag 6. mars 2020. Innspill sendes på e-post til [email protected].