Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Norge langt bedre til å gjennomføre direktiver

– Det er svært gledelig at Norge er blitt betydelig mer effektiv i gjennomføringen av EU-direktiver i norsk rett, sier EØS/EU-minister Vidar Helgesen. Esas halvårlige resultattavle viser det beste resultatet noensinne for Norge.

Per mai 2015 var alle direktiver som er innlemmet i EØS-avtalen gjennomført i norsk rett innen fristen.

- Regjeringen arbeider hardt for å sikre norske bedrifter og arbeidsplasser like vilkår som europeiske konkurrenter. I den omstillingen Norge nå står overfor, er det viktigere enn noen gang at vi gjennomfører EØS-avtalen på en effektiv måte, sier EØS/EU-minister Vidar Helgesen.

Eftas overvåkingsorgan Esa offentliggjorde 6. oktober sin halvårlige resultattavle. Denne gir en oversikt per 30. april 2015 over hvor raskt EØS/Efta-landene gjennomfører direktiver som gjelder det indre marked. Norge hadde et gjennomføringsunderskudd på 0 prosent mot 2 prosent i forrige periode.

Det gjennomsnittlige gjennomføringsunderskuddet i de tre EØS/Efta-landene var 1,1 prosent. Island hadde et gjennomføringsunderskudd på 2,1 prosent, mens tallet for Liechtenstein var 1,1 prosent. EU har en målsetting om maksimalt en prosent etterslep, og gjennomsnittet i EUs medlemsland var 0,7 prosent.

Resultattavlen for det indre marked gir en oversikt over nasjonal gjennomføring av EØS-regelverk. Oversikten blir utgitt to ganger i året og utarbeides av Esa sammen med Europakommisjonen.

Resultattavlen gir ikke informasjon om gjennomføring av forordninger, men oversikten til Esa viser at Norge hadde ni utestående forordninger per mai 2015.

Til toppen