Norge langt bedre til å gjennomføre direktiver

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

– Det er svært gledelig at Norge er blitt betydelig mer effektiv i gjennomføringen av EU-direktiver i norsk rett, sier EØS/EU-minister Vidar Helgesen. Esas halvårlige resultattavle viser det beste resultatet noensinne for Norge.

Per mai 2015 var alle direktiver som er innlemmet i EØS-avtalen gjennomført i norsk rett innen fristen.

- Regjeringen arbeider hardt for å sikre norske bedrifter og arbeidsplasser like vilkår som europeiske konkurrenter. I den omstillingen Norge nå står overfor, er det viktigere enn noen gang at vi gjennomfører EØS-avtalen på en effektiv måte, sier EØS/EU-minister Vidar Helgesen.

Eftas overvåkingsorgan Esa offentliggjorde 6. oktober sin halvårlige resultattavle. Denne gir en oversikt per 30. april 2015 over hvor raskt EØS/Efta-landene gjennomfører direktiver som gjelder det indre marked. Norge hadde et gjennomføringsunderskudd på 0 prosent mot 2 prosent i forrige periode.

Det gjennomsnittlige gjennomføringsunderskuddet i de tre EØS/Efta-landene var 1,1 prosent. Island hadde et gjennomføringsunderskudd på 2,1 prosent, mens tallet for Liechtenstein var 1,1 prosent. EU har en målsetting om maksimalt en prosent etterslep, og gjennomsnittet i EUs medlemsland var 0,7 prosent.

Resultattavlen for det indre marked gir en oversikt over nasjonal gjennomføring av EØS-regelverk. Oversikten blir utgitt to ganger i året og utarbeides av Esa sammen med Europakommisjonen.

Resultattavlen gir ikke informasjon om gjennomføring av forordninger, men oversikten til Esa viser at Norge hadde ni utestående forordninger per mai 2015.