Norge best i EØS-klassen på gjennomføringen av EU-direktiver

Norge er det Efta-landet som gjennomfører flest EU-direktiver i nasjonal rett, viser tall Eftas overvåkingsorgan Esa offentliggjør i dag.

Tallene viser at Norge gjennomfører regelverket på en god måte og innenfor satte frister. Dette arbeidet er nødvendig for at Norge skal få delta i EUs indre marked (EØS-samarbeidet).

- Dette er en viktig del av arbeidet med å forenkle tilværelsen for personer og bedrifter i EØS-området. Det dette betyr, er at vi skaffer norsk næringsliv de samme spillereglene som for resten av det europeiske markedet. Jeg er svært fornøyd med at Norge går foran og viser vei her, sier EØS- og EU-minister Frank Bakke-Jensen.

Forsiden på resultattavla
Norge får skryt for innføringen av EU-direktiver.

Oversikten viser at det ved utgangen av mai 2017 kun var to direktiver som er innlemmet i EØS-avtalen men som ikke var gjennomført i norsk rett innen fristen. Dette tilsvarer et gjennomføringsunderskudd på 0,2 prosent. Esas målsetting er maksimalt en halv prosent.

De to andre Efta-landene som deltar i EØS-samarbeidet sammen med Norge, er Island og Liechtenstein. Island hadde per mai 2017 18 utestående direktiver (2,2 prosent) mens Liechtenstein hadde ti utestående direktiver (1,2 prosent).

- Nå er det viktig at våre to andre EØS-partnere følger opp på en god måte, sier Bakke-Jensen

Resultattavlen for det indre marked gir en oversikt over nasjonal gjennomføring av EØS-regelverk. Oversikten utarbeides av Esa sammen med EU-kommisjonen. Sammenlignbare tall for EU-landene vil først bli presentert av Kommisjonen i november i år.

I motsetning til forordninger som er direkte bindende og må følges i detalj, gir direktiver et større handlingsrom både i form og innhold og blir først gjeldende ved nasjonal gjennomføring. Resultattavlen til Kommisjonen gir ikke informasjon om gjennomføring av forordninger, men oversikten til Esa viser at Norge hadde tre utestående forordninger per mai 2017. Det tilsvarer et gjennomføringsunderskudd på 0,1 prosent.

Til toppen