EU lanserer nettside om integrering

EU lanserte denne uken opprettelsen av et europeisk forum for integrering organisert sammen med den europeiske økonomiske og sosiale komite og den europeiske nettsiden for integrering.

Disse to tiltakene er de siste av mekanismene som ble lansert i Kommisjonens melding om "En felles dagsorden for integrering: Rammeverk for integrering av tredjelandsborgere i EU" i september 2005.

Det europeiske integrasjonsforumet
Formålet med dette forumet er å skape en arena for dialog mellom EUs institusjoner og det sivile samfunnet på integreringsfeltet. Deltakere vil være EU paraply-organisasjoner som driver med integreringsspørsmål, representanter for nasjonale samarbeidsinstitusjoner og plattformer, EUs institusjoner og representanter fra de nasjonale kontaktpunktene for integrering. Forumet vil ha en viktig rolle i å drive videre integreringsagendaen i EU, samt fokus på særlige tema som konsekvensene av den økonomiske krisen.

Web-siden om integrering
Formålet med siden er å forenkle informasjonsutveksling og dele erfaringer på tvers av land og myndigheter. Den muliggjør oversikt over gode tiltak, finansieringsmuligheter, mulige prosjektpartnere og en oppdatering av utviklingen i EU, samt nasjonalt og lokalt nivå.  Alle integreringsdimensjoner er dekket, som aktivt medborgerskap, økonomisk deltakelse, inkludering og anti-diskriminering.

 

Til toppen