EU/EØS: Samferdselsdepartementet inviterer landtransportnæringen til informasjonsmøte

Samferdselsdepartementet arrangerer informasjonsmøte om aktuelle EU/EØS-saker på landtransportområdet, tirsdag 14. april kl. 13.30-15.30 på møterom D2511 i 2. etg. i R5, Akersgt. 59.

Dagsorden for møtet er følgende:

  1. Innledning v/statssekretær John-Ragnar Aarseth
  2. Korte orienteringer fra departementet om følgende saker:

Jernbane:
-          Status for jernbanepakke IV
-          Status for recast av jernbanepakke I

Veg:
-          Vinterutfordringer i vegtransporten
-          Kabotasje i vegtransporten
-          Ny ITS-lov - status

 3. Eventuelt
-          Kort informasjon fra departementet om:

  • Kommende revisjon av eurovignettdirektivet
  • EU-høring om midtveisgjennomgang av Hvitboken om transport fra 2011.

Dersom det er andre saker som det fra næringens side er ønskelig å ta opp er det mulig å ta opp disse under punktet ”Eventuelt”. Det bes om at slike saker varsles i forbindelse med påmelding til møtet.

Påmelding
sendes til Nina Gauslaa Bråthen på e-post ngb@sd.dep.no

Frist for påmelding er fredag 10. april.

Se vedlagte invitasjon for detaljer

Til toppen