Europa fokuserer på jordtap

Jord er en verdifull ressurs som utsettes for mange trusler. I et nytt EU-prosjekt samarbeider derfor Bioforsk med 27 andre institusjoner fra 18 europeiske land for å utvikle effektive tiltak mot tap og forringelse av verdifull jord. Det norske feltområdet er Hobølelva i Akershus.

Leirras.
Leirras ved Hobølselva i Akershus. (Foto: Eva Skarbøvik/Bioforsk)
Til toppen