Europakommisjonen forventer vekst i 2014

Både EU samlet og eurosonen var i resesjon i 2012. Europakommisjonen venter at resesjonen vil vare ut 2013, men forventer vekst i 2014. Arbeids- og sosialråd Jacob Hanssen rapporterer om utviklingstrekk for arbeids- og sosialpolitikken i EU.

Den største tilbakegangen i antall sysselsatte i EU skjedde i bygg- og anleggsbransjen og i industrien. Illustrasjonsfoto: Marte Borhaug, EU-delegasjonen)

Både EU samlet og eurosonen var i resesjon i 2012. Europakommisjonen venter at resesjonen vil vare ut 2013, men forventer vekst i 2014. Arbeids- og sosialråd Jacob Hanssen rapporterer om utviklingstrekk for arbeids- og sosialpolitikken i EU.

I tråd med den svake økonomiske utviklingen fortsatte sysselsettingen å falle i første kvartal 2013. Antallet sysselsatte i EU er redusert med 2,8 prosent fra 2008 til 2013. Den største tilbakegangen var i bygg- og anlegg og i industrien. Det er store variasjoner mellom medlemslandene.

Les mer om dette, samt hvilken vekst EU forventer for 2014, utsiktene for ungdom på arbeidsmarkedet, Irlands formannskap i Rådet til den europeiske union første halvdel av 2013 og mye mer i arbeids- og sosialråd Jacob Hanssens rapport om status og utviklingstrekk for arbeids- og sosialpolitikk i EU for august 2013.

Til toppen