Europakommisjonen søker etter medlemmer til ekspertgruppe for bærekraftig finans

Europakommisjonen søker etter medlemmer til en permanent ekspertgruppe som skal utvikle kriterier for bærekraftig økonomisk aktivitet.

Ekspertgruppen (Platform on Sustainable Finance) skal bistå Kommisjonen i å utvikle kriterier for oppfyllelse av miljømålene som er definert i EUs klassifiseringssystem (taksonomi) for bærekraftig økonomisk aktivitet. Ekspertgruppen skal også gi råd om behovet for å oppdatere allerede fastsatte kriterier.

Søknadsfristen er 16. juli. For mer informasjon om søknadsprossessen og hvem som kan søke, se Kommisjonens pressemelding.