Europakommisjonens arbeidsprogram for 2015

Rapport fra EU-delegasjonen ved Mads Danielsen, Ingvild Nave og Nora Ytreberg.

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Europakommisjonens arbeidsprogram for 2015 inneholder tiltak for å stimulere til økonomisk vekst og sysselsetting, inkludert en investeringspakke på 315 milliarder euro. EU-delegasjonens rapport tar for seg de viktigste sakene i arbeidsprogrammet.

Europakommisjonens president Jean-Claude Juncker (t.v.) presenterte arbeidsprogrammet for 2015 under Europaparlamentets plenumssesjon i Strasbourg 16. desember. På bildet er også første visepresident Frans Timmermans, og bak han visepresidentene Valdis Dombrovskis og Jyrki Katainen.
Jean-Claude Juncker i Strasbourg. Foto: The European Union 2014

Europakommisjonens arbeidsprogram for 2015 beskriver hvilke saker Kommisjonen skal prioritere det kommende året. Som EUs utøvende organ er Kommisjonen en sentral premissleverandør og håndhever.

Programmet for 2015 består av 23 konkrete punkter som tar utgangspunkt i de ti politiske hovedprioriteringene kommisjonspresident Jean-Claude Juncker fremla sommeren 2014 før han ble valgt. Det berører bortimot alle politikkområder og har et gjennomgående fokus på økonomisk vekst, sysselsetting, investeringer og regulatorisk effektivisering. Det viktigste enkelttiltaket er opprettelsen av en investeringspakke på 315 milliarder euro.

Les rapporten om Europakommisjonens arbeidsprogram for 2015.