Europakonferansen 2016 - invitasjon

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Se Federica Mogherini, høyrepresentant for EUs utenriks- og sikkerhetspolitikk og visepresident i Europakommisjonen, i dialog med utenriksminister Børge Brende på Europakonferansen 2016 - Common Challenges for Europe. A Strategy for Foreign and Security Policy.

Tid: Mandag 13. juni 2016 kl. 19.00 – 20.15
Sted: Nobels Fredssenter, Brynjulf Bulls Plass 1

EU befester sin stilling som en sentral utenrikspolitisk aktør, og dialogen med EU på det utenriks- og sikkerhetspolitiske feltet blir stadig viktigere for Norge. HR/VP Federica Mogherini har fått i oppdrag å utarbeide en ny global strategi for EUs utenriks- og sikkerhetspolitikk som ventes presentert i juni. Norge har spilt inn til strategien. En ny melding om norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk skal legges fram for Stortinget i 2017.

Program
18.30 – 19.00: Registrering. Publikum bes om å være tidlig ute og finne sine plasser innen kl. 19.00. Husk legitimasjon.

19.15 – 20.15: Velkommen ved direktør Liv Tørres, Nobels Fredssenter

Hovedinnlegg ved HR/VP Federica Mogherini

Kort innlegg ved utenriksminister Børge Brende

Dialog med innlederne og salen

Møteleder: Elin Sørsdahl (TV 2)

Påmelding snarest og senest mandag 13. juni kl 15 via e-post: europakonferansen@mfa.no.

Arrangementet strømmes direkte på www.regjeringen.no/nett-tv og er en del av regjeringens Veivalg-prosjekt.

Begrenset antall plasser. Arrangementet er gratis og vil foregå på engelsk.

Nett-tv Europa-konferansen

Se sendingen her

Se sendingen her