Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Europakontor med fokus på kompetanseheving for trøndere

Studiebesøk, kompetanseheving og markedsføring av regionen er noe av det Trøndelags Europakontor fokuserer på i deres arbeid i Brussel.

I en serie setter vi søkelyset på de norske regionkontorene i Brussel og hvordan de representerer sin region opp mot EU. Trøndelags Europakontor som i disse dager feirer at de har vært til stede i Brussel i 10 år, står nå for tur.

Daglig leder Vidar Segtnan forteller at kontoret eies av elleve aktører fra privat og offentlig sektor. Hovedbasen er i Brussel, med sine fire ansatte. I tillegg har Trøndelags Europakontor en koordinator som har sitt arbeidssted hjemme i regionen.

Europakontoret har tre satsningsområder de særlig arbeider med; grønn energi, mat og opplevelsesnæringer samt ungdom. Videre er tilrettelegging og gjennomføring av studiebesøk fra regionen en av kontorets kjerneoppgaver.

– Så langt i år har kontoret hatt besøk av 350 personer fra Trøndelag.  Det er vi veldig fornøyd med, sier Vidar Segtnan.

Kartlegging av målsettingene er viktig for å få mest mulig ut av studiebesøket til Brussel. Derfor er møter med og oppfølging av tilreisende før og etter studieturer en viktig arbeidsoppgave for koordinatoren ved kontoret. Ved å følge opp gruppene som har vært i Brussel, kan vi bistå dem i det videre arbeidet med ideer og planer som kom frem under studieturen til aktørene, forteller  Segtnan.

Profilerer trøndersk kultur
Et annet satsingsområde er energi og klimaspørsmål. Dette vil være fokus under den regionale uken «Open Days» som arrangeres hver høst i Brussel. I år er det «smart partnerships» der offentlige og private aktører sammen prøver å finne løsninger på kollektivutfordringene i Europa som skal presenteres i Brussel. Det skjer sammen med de ti andre regionene som Trøndelagskontoret samarbeider med. Her skal blant annet «Miljøpakken» for Trondheim presenteres, som er en satsing på grønnere transport og kollektivtilbud.

–«Open Days» er en god arena for å skape nettverk som kan bidra til innovative og effektive løsninger på utfordringer som vi har i vår region, sier Mari Røsten som er trainee og kommende koordinator.

Europakontoret satser også stort på trøndersk kultur. Ved å profilere regionens særegenheter innenfor blant annet mat og reiseliv kan dette bidra til økt reiselyst til Trøndelag.

– Vi trøndere er stolte av våre mattradisjoner. Derfor ønsker vi å spre matopplevelsene til Europa. Vi holder årlig en mottakelse her i Brussel i desember der vi tilbyr det beste Midt-Norge kan tilby av matkultur, sier Segtnan.

Tilbyr erfaring
Trøndelagskontoret tilbyr hvert år tre studenter et praktikantopphold i tre måneder. Dette er et tilbud til studenter som holder på med masteroppgaven i Europastudier ved NTNU.

– Erfaringen dette oppholdet gir meg er veldig nyttig når jeg etter hvert skal ut på arbeidsmarkedet etter endte studier. Samtidig har jeg mulighet til å samle inn datagrunnlag til masteroppgaven min, forteller Benedicte Sognefest.

I tillegg har kontoret to traineestillinger for nyutdannede som varer i elleve måneder. Gjennom de to ordningene tilbyr man arbeidserfaring for unge mennesker samtidig som de ifølge Vidar Segtnan er en viktig ressurs for kontoret.

Nettverksbygging gjennom seminar
Nylig arrangerte kontoret et seminar med seks andre europakontorer. Dette ble gjort for å få aktørene hjemme til å skape prosjektideer og muligens inngå samarbeid med andre deltagere fra Europa.

–Vi har et nært og godt samarbeid med de andre europakontorene, særlig Midt-Sveriges europakontor. Vi deler kontorlokaler og jobber tett sammen her i Brussel. Nettverkene vi har i Brussel er en viktig del utviklingen og kompetansehevingen for regionen vår, sier Segtnan.

–Det er mye spennende som skjer i regionene i Europa, derfor er det viktig å få utveksle våre erfaringer og kunnskap med andre regionale aktører for å skape mer utvikling i Trøndelag, avslutter Segtnan.

Til toppen