Europaparlamentet debatterte Lisboa-traktaten og klima

Opprettelsen av en ny utenrikstjeneste i EU må bidra til sterkere markering av EUs utenrikspolitikk på en kostnadseffektiv måte, understreker Europaparlamentet. Saker som Lisboa-traktaten, klimafinansiering og EUs nye Østersjøstrategi, som kommer opp på toppmøtet denne uken, ble også diskutert da Europaparlamentet hadde plenumssesjon i Strasbourg 19.- 22. oktober.

EU-delegasjonen rapporterer fra plenumssesjonen i Europaparlamentet i Strasbourg 19.-22. oktober. Under følger en oppsummering av debatten om forberedelsene til toppmøtet 29. og 30. oktober samt debatten om de institusjonelle aspektene ved opprettelsen av den nye utenrikstjenesten i EU etter Lisboatraktaten (EEAS). Avslutningsvis omtales nye prosedyrer for å skape livligere debatter under plenumssesjonene. Følgende hovedsaker refereres i rapporten:

 

Forberedelsen til toppmøtet 29. – 30. oktober

 

Lisboa-traktaten

Klimaforhandlingene

Finansmarkedene

Sysselsetting

Energisikkerhet

Østersjøregionen

Migrasjonssituasjonen i Middelhavsregionen

Utenrikssamarbeidet

 

Institusjonelle aspekter ved opprettelsen av ny utenrikstjeneste i EU etter Lisboatraktaten

 

Europaparlamentet vedtok 22. oktober sin rapport om den institusjonelle utformingen av European External Action Service (EEAS) med overveldende flertall (424 stemmer).

 

Blant hovedtemaene i debatten var understrekning av at EEAS må unngå duplisering, og at tjenesten må underlegges en streng budsjettdisiplin. Det ble også fremhevet som sentralt at EEAS må ha medlemslandenes støtte, både for institusjonen som sådan og for bredden i utenrikspolitikken.

 

Nye prosedyrer for livligere debatter under plenumssesjonene

 

I 2007 innførte Europaparlamentet en ny prosedyre under plenumsdebattene med sikte på å skape mer spontanitet. Prosedyren kalles ”catch the eye”, og innebærer at man kan melde sin interesse til presidenten om at man ønsker å kommentere en enkeltsak man selv ikke har hatt taletid under.  

 

I høst innførte den nye presidenten Buzek en  ny prosedyre kalt ”blue card” som også er et forsøk på å skape mer spontanitet i debatten. Prosedyren består i at en parlamentariker kan ytre ønske om å stille et spørsmål til en annen parlamentariker som holder innlegg i debatten.  

 

Under plenumssesjonen sist uke startet man også opp for første gang med den såkalte Question Hour med presidenten i Kommisjonen. Dette er en mulighet for parlamentarikerne til fritt å stille spørsmål til presidenten i Kommisjonen, og er laget med inspirasjon etter det britiske systemet.  

 

Les hele rapporten fra EU-delegasjonen her.

Opprettelsen av en ny utenrikstjeneste i EU må bidra til sterkere markering av EUs utenrikspolitikk på en kostnadseffektiv måte, understreker Europaparlamentet. Saker som Lisboa-traktaten, klimafinansiering og EUs nye Østersjøstrategi, som kommer opp på toppmøtet denne uken, ble også diskutert da Europaparlamentet hadde plenumssesjon i Strasbourg 19.- 22. oktober.

EU-delegasjonen rapporterer fra plenumssesjonen i Europaparlamentet i Strasbourg 19.-22. oktober. Under følger en oppsummering av debatten om forberedelsene til toppmøtet 29. og 30. oktober samt debatten om de institusjonelle aspektene ved opprettelsen av den nye utenrikstjenesten i EU etter Lisboatraktaten (EEAS). Avslutningsvis omtales nye prosedyrer for å skape livligere debatter under plenumssesjonene. Følgende hovedsaker refereres i rapporten:

 

Forberedelsen til toppmøtet 29. – 30. oktober

 

Lisboa-traktaten

Klimaforhandlingene

Finansmarkedene

Sysselsetting

Energisikkerhet

Østersjøregionen

Migrasjonssituasjonen i Middelhavsregionen

Utenrikssamarbeidet

 

Institusjonelle aspekter ved opprettelsen av ny utenrikstjeneste i EU etter Lisboatraktaten

 

Europaparlamentet vedtok 22. oktober sin rapport om den institusjonelle utformingen av European External Action Service (EEAS) med overveldende flertall (424 stemmer).

 

Blant hovedtemaene i debatten var understrekning av at EEAS må unngå duplisering, og at tjenesten må underlegges en streng budsjettdisiplin. Det ble også fremhevet som sentralt at EEAS må ha medlemslandenes støtte, både for institusjonen som sådan og for bredden i utenrikspolitikken.

 

Nye prosedyrer for livligere debatter under plenumssesjonene

 

I 2007 innførte Europaparlamentet en ny prosedyre under plenumsdebattene med sikte på å skape mer spontanitet. Prosedyren kalles ”catch the eye”, og innebærer at man kan melde sin interesse til presidenten om at man ønsker å kommentere en enkeltsak man selv ikke har hatt taletid under.  

 

I høst innførte den nye presidenten Buzek en  ny prosedyre kalt ”blue card” som også er et forsøk på å skape mer spontanitet i debatten. Prosedyren består i at en parlamentariker kan ytre ønske om å stille et spørsmål til en annen parlamentariker som holder innlegg i debatten.  

 

Under plenumssesjonen sist uke startet man også opp for første gang med den såkalte Question Hour med presidenten i Kommisjonen. Dette er en mulighet for parlamentarikerne til fritt å stille spørsmål til presidenten i Kommisjonen, og er laget med inspirasjon etter det britiske systemet.  

 

Les hele rapporten fra EU-delegasjonen her.

Til toppen