Europaparlamentet forkastet avtale om datautveksling med USA

Europaparlamentet stemte torsdag mot godkjenning av den såkalte SWIFT-avtalen om utveksling av informasjon om europeiske banktransaksjoner til USA. Det er første gang Europaparlamentet benytter muligheten til å legge ned veto mot en internasjonal avtale. EU-delegasjonen rapporterer.

Torsdag 11. februar stemte Europaparlamentet, med 378 mot 196 stemmer, mot godkjenning av den såkalte SWIFT-avtalen om utveksling av informasjon om europeiske banktransaksjoner til USA som en del av kampen mot terrorisme. I forkant av selve avstemmingen ble det fra flere hold gjort nytteløse forsøk på å utsette plenumsbehandlingen, slik at Rådet og Kommisjonen kunne gis mulighet til å imøtekomme de kravene parlamentet hadde stilt. Blant annet tilbød den ferske innenrikskommissæren Cecilia Malmström seg å komme tilbake til parlamentet innen en uke for å diskutere mandat for fremforhandling av en endelig avtale, og at slike forhandlinger så kunne igangsettes umiddelbart.

 

Midlertidig avtale
Den midlertidige avtalen, som ble inngått 30. november i fjor (uten deltakelse fra parlamentet), trådte formelt i kraft 1. februar og var ment å vare i ni måneder mens partene jobbet for å bli enige om betingelsene for en endelig avtale. Et flertall i Europaparlamentet har vært svært kritisk til avtalen både fordi man mener det ikke er tatt godt nok hensyn til beskyttelse av personopplysninger og fordi avtalen er fremforhandlet uten deltakelse fra parlamentets side, og med svært mangelfull informasjon om prosessen. Kritikken har i særlig grad gått utover Rådet, og det sittende spanske formannskapet.

 

Vil markere økt innflytelse
Dette er for øvrig første gang parlamentet benytter seg av Lisboa-traktatens mulighet til å nedlegge veto mot en internasjonal avtale, og så vel plenumsdebatten i Strasbourg onsdag som selve avstemningen torsdag bar preg av at Europaparlamentet ønsker å markere sin økte innflytelse på dette området og samtidig gi et sterkt signal om ikke å bli satt på sidelinjen i fremtidige forhandlingsprosesser.

 

- Bryter med grunnleggende rettigheter
Under selve debatten kom det frem to typer kritikk av avtalen – på form/prosess og på substans. Fra samtlige partigrupper ble det uttrykt sterk misnøye med hvordan avtalen har kommet i stand. Det ble stilt krav om likeverdig behandling og understreket at Europaparlamentet ikke bare godkjenner uten å bli inkludert i prosessen. Debatten om substansen i avtalen gikk i stor grad på balansen mellom sikkerhet på den ene siden og grunnleggende rettigheter og personvern på den andre. De konservative (EPP) støttet godkjenning av avtalen under henvisning til kampen mot terroisme, mens sosialdemokratene, de liberale og de grønne alle gikk i mot, ettersom man hevdet at avtalen er dårlig og bryter med grunnleggende rettigheter. Motstanderne mente også at avtalen ikke inneholder nødvendige garantier for hvordan dataene blir brukt og behandlet.

 

Flere partigrupper oppfordrer Rådet og Kommisjon til straks å få i gang nye forhandlinger med USA om en bedre permanent avtale om utveksling av informasjon om europeiske banktransaksjoner.

 

Rapportør Jeanine Hennis-Plasschaert (de liberale – ALDE,) som anbefalte parlamentet å ikke godkjenne avtalen, understreket at utveksling av bankdata er nødvendig i kampen mot terrorisme, men at den midlertidige avtalen ikke inneholdt gode nok regler for dataoverføring og lagring.

 

Råd og Kommisjon forsvarte avtalen
Rådet
representert ved den spanske ministeren Alfredo Pérez Rubalcaba var ydmyk og innrømmet både at avtalen ikke var den beste og at Rådet kunne håndtert utarbeidelsen av avtalen på en annen måte. Han minnet om at utveksling av data har skjedd i mange år uten denne avtalen, men at man med den midlertidige avtalen man nå har bedre personvernbeskyttelse enn med ordningene man hadde tidligere. Han mener at dagens avtale har gode nok garantier når det gjelder personvernhensyn. Han la også press på parlamentarikerne ved å understreke at ”bryter vi avtalen nå vil europeiske borgere bli litt mindre trygge”.    

 

Kommissær Cecilia Malmström forsvarte også den midlertidige avtalen og understreket at avtalen styrker datasikkerheten og har sterkere garantier enn bilaterale avtaler om utveksling av data. Hun mente derfor at det var viktig å unngå bilaterale avtaler. Hun minnet om at det er sterke begrensninger på bruken av dataene, at de skal slettes innen fem år og at ikke alle data fra SWIFT vil bli oversendt. Hun sa også at det vil bli lagt ytterligere vekt på personvern/datasikkerhet i forhandlingene om en permanent avtale.

 

 

 

Til toppen