Europaparlamentet og nordområdene i porteføljen

Av Kjersti Varpe Nørgaard, EU-delegasjonen

Dette innholdet er mer enn 7 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Ambassaderåd Eli Jonsvik jobber blant annet med å følge med på hva som skjer i Europaparlamentet og å sørge for at norske synspunkter blir hørt i EUs nordområdepolitikk.

Eli Jonsvik har siden begynnelsen av september jobbet som ambassaderåd ved Norges delegasjon til EU i Brussel. Foto: Kjersti Varpe Nørgaard, EU-delegasjonen

Eli Jonsvik har siden begynnelsen av september jobbet som ambassaderåd ved Norges delegasjon til EU i Brussel. Her jobber hun blant annet med å følge med på hva som skjer i Europaparlamentet og å sørge for at norske synspunkter blir hørt i EUs nordområdepolitikk.

Eli Jonsvik har jobbet i Utenriksdepartementet i hele 30 år. Hun har blant annet arbeidet med tema som menneskerettigheter og nedrustning og beskriver seg selv om en generalist. En viktig del av arbeidet hennes ved EU-delegasjonen er å analysere forholdet mellom Europaparlamentet og de andre EU-institusjonene. 

Spennende prosesser
– Europaparlamentet er den eneste folkevalgte EU-institusjonen. Maktbalansen i EU er hårfin og spennende å følge med på, sier hun.

Jonsviks andre arbeidsfelt er nordområdene, som er et prioritert område i norsk utenrikspolitikk.

– Jeg prøver å sørge for at norske innspill kommer så tidlig som mulig og helst i forkant av  nordområdediskusjoner i de forskjellige EU-institusjonene, forteller hun.

Holder seg oppdatert på Europaparlamentet
– Plenumsmøtene i Strasbourg holdes tolv ganger i året, en liten uke av gangen. Da reiser jeg selvfølgelig til Strasbourg for å følge med, sier hun.

Resten av tiden arbeider de folkevalgte europaparlamentarikerne i Brussel.

– Jeg prøver å følge med på hva som skjer først og fremst ved å delta på forskjellige møter som skjer i regi av Europaparlamentet eller forskjellige partigrupper. Dette kan være alt fra offentlige høringer og komitémøter til mer uformelle møter, sier hun.

Stor åpenhet
Jonsvik forteller at Europaparlamentet er en av de mest åpne EU-institusjonene.

– Veldig mange av møtene som holdes i Brussel er åpne, og dette gjelder også plenumsmøtene i Strasbourg. Men det er klart at det også finnes lukkede møter som vi ikke kommer inn på, så da må jeg snakke litt ekstra med noen for å prøve å finne ut av hva som skjer.

Innspill til EUs nordområdepolitikk
Som ambassaderåd ved EU-delegasjonen, skal Jonsvik også jobbe for at norske synspunkter blir hørt når nordområdepolitikk diskuteres.

– Jeg har jevnlig kontakt med EUs utenrikstjeneste EEAS, hvor det jobbes mye med nordområdene. Så jeg snakker ofte med de som jobber der, både på møter, men også uformelt over en kopp kaffe, sier hun.

Hun forteller at hun også jobber med nordområdene i forhold til Europaparlamentet, men at det da særlig er de forskjellige partigruppene hun er i kontakt med.

– Jeg jobber både med konkrete saker og med kontinuerlig informasjon om norske interesser, opplyser hun.

Samarbeider med fagråder fra andre departementer
I arbeidet med nordområdene samarbeider Jonsvik med flere av de andre fagrådene på EU-delegasjonen.

– Både de som jobber med klima, regionalpolitikk og energi har viktige nordområdehensyn å ta, forteller hun.   

Også i arbeidet med å følge med på hva som skjer i Europaparlamentet samarbeider Jonsvik mye med kollegaer fra andre departementer som jobber på EU-delegasjonen.

– De følger jo sine saker også i Europaparlamentet, men det hender at jeg kan bistå fordi jeg kanskje kan litt mer om selve behandlingen og det politiske spillet som foregår i Europaparlamentet, sier hun.

Allsidig erfaring
Jonsvik er utdannet sosialantropolog fra Universitetet i Bergen. Hun har vært ansatt i Utenriksdepartementet siden 1984, hvor hun blant annet har jobbet med FN, menneskerettigheter, Afrika, Vest-Balkan og nedrustning. Hun tror den allsidige erfaringen er en fordel i stillingen som ambassaderåd ved EU-delegasjonen:

– Jeg er en generalist som kan litt av hvert. Det er nok nyttig for jobben jeg har nå, hvor jeg følger så mange forskjellige politiske felt, sier hun.

Mer informasjon:
Les mer om Norges arbeid overfor Europaparlamentet.
Les mer om hvordan en tur til Strasbourg som ambassaderåd arter seg.