Europaparlamentet vil innføre matombudsmenn i EU

Europaparlamentet vedtok i begynnelsen av september en rapport som blant annet vil innføre ombudsmenn for matmarkedet i EU, og vil ha "norsk type" forhandlingssystem. Det er også et overveldende flertall for å innføre forbud mot salg med tap i EU. Landbruksråd Bjørn Eidem rapporterer.

Den såkalte Bové-rapporten hadde vært under behandling i komitésystemet  i Europaparlamentet snart et års tid da den ble endelig vedtatt med stort flertall i plenumsforsamlingen den 7. september i Strasbourg.

Rapporten kan få gjennomslag
Rapporten har preg av å være en sammensatt og forhandlet resolusjon, delvis preget av saksordfører Bovés aktivist-stil. Men med Europaparlamentets nye maktposisjon under Lisboa-traktaten kan rapporten vise seg å bli viktig og få betydelig gjennomslag. Selv om det ikke er parlamentarisme i EU-systemet vil Kommisjonen måtte ta resolusjonen alvorlig. Den inneholder en rekke ”instruksjoner” om hva som forventes av Barroso og hans folk. Bové avsluttet debatten med å understreke at denne rapporten sammen med Lyon-rapporten gir viktige føringer fra Europaparlamentet  og at ballen nå ligger hos Kommisjonen.

Landbrukskommissær deltok i debatten
Landbrukskommissær Ciolos var tilstede og deltok i debatten som han ønsket velkommen. Han sa også at han mente det var stor enighet om målet om å sikre jordbrukerne gode og stabile inntekter, men at det var mange måter å gjøre det på. Han viste blant annet til at Kommisjonen er i ferd med å nedsette et Høynivåforum fot matverdikjeden og dessuten vil komme med forslag om en ny felles landbrukspolitikk (CAP) etter 2013 i løpet av inneværende år og mente å være i rute for å kunne behandle sakene som behandles i rapporten på en effektiv måte. Ciolos la også vekt på at markedet må fungere på flere nivåer; EUs indre marked, regionale og nasjonale markeder og ikke minst lokale markeder. Han ønsket å  bidra til at lokal mat blir konkurransedyktig.

Til toppen