Europaparlamentets plenumssesjon preget av bråk rundt høringer

Europaparlamentets plenumssesjon i Strasbourg var nærmest fullstendig preget av uro rundt høringene av kommissærkandidatene til Barroso II-kommisjonen. Midt under høringene av de to siste kandidatene tirsdag slo nyheten ned om at den bulgarske kandidaten Rumiana Jeleva hadde trukket sitt kandidatur i et brev til Barroso. EU-delegasjonens Inge Thygesen rapporterer fra Strasbourg.

I tillegg til uklarhetene og påstandene som har versert rundt bulgarske Rumiana Jelevas økonomiske disposisjoner (og grunnleggende hvorvidt hun har avgitt korrekt og fullstendig informasjon i forkant av høringen), var det klart at den bulgarske utenriksministeren også hadde demonstrert en relativt grunnleggende mangel på innsikt i det fagområdet hun var satt til å lede (humanitær bistand og krisehjelp). Dette inntrykket har blitt bekreftet av de fleste som var til stede under høringen, inkludert media og uavhengige observatører, og det har gitt sentrum/venstrefløyen i parlamentet - som tapte valget til Europaparlamentet i juni - anledning til igjen å komme på offensiven.

EPP med sterke reaksjoner
Fra den konservative EPP-gruppens side har det kommet til dels sterke reaksjoner på det som er skjedd, og man har hevdet at Jeleva har utsatt for en iscenesatt politisk motivert svertekampanje.  Som svar på dette har man sagt at man vil se nærmere på prestasjonene til en rekke sosialistiske og liberale kandidater, herunder slovaken Maroš Šefčovič (institusjonelle forhold), nederlenderen Neelie Kroes (digital agenda) og finnen Olli Rehn (finans). Šefčovič er kommet i ilden på grunn av noen gamle uttalelser som noen har funnet stigmatiserende for Romafolket. Problemet for EPP er imidlertid at sitatet er mer enn fem år gammelt, og at en rekke av Romafolkets organisasjoner nå har gått ut og gitt sin aktive støtte til Šefčovič’ kandidatur. Både i forhold til dette og andre forhold ga den tidligere slovakiske EU-ambassadøren et overbevisende inntrykk under mandagens høring i Strasbourg, og det vil derfor bli svært vanskelig for EPP å overbevise noen om at eventuelle innsigelser mot ham vil være noe annet enn et rent politisk hevnangrep. Tilsvarende vil trolig gjelde i forhold til de to tidligere ”stjernene” fra Barrosos første Kommisjon, liberale Nellie Kroes og Olli Rehn, som vanskelig kan kalles ukvalifisert for sine respektive stillinger.

Ny bulgarsk kandidat
Barroso var tirsdag raskt ute og annonserte den nye bulgarske kandidaten, Kristalina Georgieva, nåværende visepresident i Verdensbanken. Det vil være helt avgjørende for Barroso å få satt i gang prosessen med å arrangere Georgievas høring så raskt som mulig, men dette vil uansett innebære nok en utsettelse for innsettelsen av den nye Kommisjonen.

Det mest optimistiske scenariene antyder nå at høringen av  Gerorgieva kan avholdes 3. februar og at Europaparlamentet så kan stemme over den nye kommisjonen under den neste plenumssesjonen i Strasbourg 9. februar. Det vil være ønskelig for hele EU-systemet å ha på plass en fungerende Kommisjon før det uformelle toppmøtet om den økonomiske krisen den 11. februar.

Strasbourg 19. februar
Inge Hausken Thygesen
Ambassaderåd, EU-delegasjonen

Til toppen