Europarådet roser det norske lokaldemokratiet

Statssekretær Jardar Jensen deltok denne uken på møte i Europarådets Kommunalkongress. Europarådets kongress anerkjenner og roser Norge for å ha en veldig høy grad av lokaldemokrati.

Statssekretær Jardar Jensen på talerstolen i Europarådets Kommunalkongress.
Foto: KMD

Kongressen har vært samlet i Strasbourg denne uka og har blant annet behandlet en landrapport om Norges etterlevelse av Charteret om lokalt selvstyre. Statssekretær Jensen kommenterte rapporten og fortalte om regjeringens arbeid med kommunereform i Norge.

Les mer:

 

Til toppen