Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Europas sørgrense går gjennom Sahara

Hvorfor skal vi i Norge bry oss med hvordan de har det i landene rundt ørkenen i Afrika? Fordi forholdene i Sahel påvirker oss direkte her hjemme.

Det er grunnen til at regjeringen nylig lanserte en ny strategi for Sahel, for å trappe opp innsatsen i denne sårbare regionen.

Svakt styresett, svake institusjoner og få fremtidsmuligheter for befolkningen har gjort regionen til en av de aller mest sårbare. Konfliktene truer stabiliteten i flere av landene, bringer titusener på flukt og har påført sivilbefolkningen enorme humanitære lidelser.  Det øker risikoen for spredning av voldelig ekstremisme og terrorisme fra Midtøsten og Nord-Afrika.

Landene i Sahel er blant verdens aller fattigste. Niger, Mali, Burkina Faso og Den sentralafrikanske republikk deler de fire nederste plassene i FNs liste over verdens minst utviklede land. Utfordringene forsterkes av konflikter, befolkningsvekst, mangel på mat og de negative konsekvensene av klimaendringer.

Menneskesmugling og irregulær migrasjon til Europa gjennom Sahel medfører ekstreme menneskelige kostnader.

Den sammensatte krisen i Sahel rammer først og fremst befolkningen selv. Men på grunn av nærheten til Europa påvirker den samtidig Europas sikkerhet og velferd i stadig større grad. Det er blitt vanlig å si at «Europas nye sørgrense går i Sahel».

Denne komplekse situasjonen er grunnen til at vi øker innsatsen. Norge vil bidra til å fremme gjennomføring av fredsavtalen i Mali fra 2015 og vil støtte ulike freds- og forsoningstiltak i regionen. Vi vil videreføre vårt bidrag til FNs fredsbevarende operasjon i Mali, Minusma, og støtte landenes egen innsats for å ivareta sin egen sikkerhet.

Det er viktig for oss å støtte landenes egen evne til håndtere migrasjonsutfordringene. Det gjør vi blant annet ved å bidra med 60 millioner kroner til EUs fond for stabilitet og tiltak mot irregulær migrasjon i Afrika (EUTF) i 2018.

Vi vil fortsette å fremme menneskerettighetene, bidra med støtte til flyktninger og yte livsnødvendig humanitær bistand for å ivareta befolkningens mest akutte behov. Vi er spesielt opptatt av kvinners og jenters behov. Tre av fire jenter mellom 15 og 19 er gifte før fylte atten år. Dette forhindrer utvikling og går ut over kvinners livssituasjon. Støtte til familieplanlegging vil derfor være en viktig del av vår innsats fremover.

Samtidig vil vi øke innsatsen for å sikre befolkningen et varig livsgrunnlag i et stadig mer ugjestmildt klima. Norsk støtte har allerede bidratt til at flere titusentalls bønder og deres familier er bedre i stand til å brødfø seg selv og andre.

Nærmere halvparten av befolkningen i Sahel er under 15 år. Vi må derfor skape muligheter for den stadig voksende unge befolkningen. Seks av ti voksne kan i dag ikke lese eller skrive, og satsing på utdanning er derfor avgjørende.

Landene i regionen står overfor den sterkeste befolkningsveksten i menneskehetens historie. I henhold til FN ligger befolkningen Nigeria og Niger alene an til å øke fra 200 millioner i dag til 500 millioner i 2050, dersom utviklingen fortsetter som i dag.

Dette ikke er bærekraftig. Befolkningsveksten vil spise opp landenes økonomiske vekst og bidra til en ukontrollert urbanisering og at flere mennesker blir drevet på flukt.  

Å løse de sammensatte utfordringene i Sahel vil kreve et internasjonalt løft. Norge vil bidra sammen med andre europeiske land og internasjonale organisasjoner som FN, EU og Den afrikanske union.

Vi samarbeider nært med de mange norske organisasjonene som er aktive i Sahel, og vi støtter lokale organisasjoner. Vi vil ikke lykkes uten et sterkt og levedyktig sivilt samfunn i landene selv. Vi vil heller ikke lykkes uten at det vokser frem en sterk privat sektor som skaper arbeidsplasser i regionen. Det er skatteinntekter fra privat næringsliv som finansierer offentlige velferdsgoder som helse og utdanning.  

Vi oppnår ikke bærekraftsmålene uten partnerskap der flere aktører sammen kan mobilisere den kapitalen, kompetansen, teknologien og innovasjonskraften som trengs. Et ansvarlig næringsliv som tilbyr anstendige jobber, er nøkkelen til langsiktig utvikling og bistandsuavhengighet. Målet er stabile, trygge samfunn som mennesker ikke behøver å flykte fra. Slik tar vi vare på de aller mest sårbare.

 

Til toppen