Utlysning av Europamidler

Utenriksdepartementet lyser ut midler til informasjon om europeisk samarbeid og til europapolitisk forskning. Søknadsfristen er 18. januar 2013.

Søknadsfristen er nå gått ut. Se hvem som er tildelt støtte her.

Tilskudd til informasjon om europeisk samarbeid

Det er totalt foreslått bevilget inntil 5,5 millioner til informasjon om europeisk samarbeid. Tilskuddet går til å stimulere til en aktiv og bred debatt i Norge om sentrale europapolitiske spørsmål, og støtte norske miljøers kontakt med relevante samarbeidspartnere i Europa. Det kan gis støtte til frivillige organisasjoners og andre ikke-kommersielle aktørers informasjonstiltak overfor norske målgrupper, slik som arrangering av kurs og seminarer, produksjon av informasjonsmateriell m.m. Videre kan det gis støtte til reisevirksomhet i forbindelse med deltagelse i nettverksbygging med andre europeiske aktører på saksfelt der Norge samarbeider med EU.
Retningslinjer

Tilskudd til europapolitisk forskning

Det er totalt foreslått bevilget inntil 5,715 millioner til europaforskning. Av dette går 3 millioner inn i NFRs program «Europa i endring», mens de resterende midlene utlyses her: Tilskuddet går til forskning og formidling av forskningsbasert kunnskap knyttet til europapolitiske spørsmål. Det forventes at forskningen resulterer i publikasjoner som gjøres offentlig tilgjengelig, samt at prosjektet inkluderer 

Ved spørsmål kontaktes Europapolitisk seksjon i UD på e-post: europamidler@mfa.no

Søknadsfrist: 18. januar 2013.

Til toppen