Presenterte sin rapport i Brussel

- Det er likhetene mellom Norge og andre land i Europa, heller enn ulikhetene, som er en av fortellingene etter dette arbeidet. Det sa utvalgsleder Fredrik Sejersted da han presenterte arbeidet og rapporten til utvalget som har gjennomgått Norges avtaler med EU for mer enn 150 nordmenn i Norway House.

17. januar la utvalget som har gjennomgått EØS-avtalen og Norges øvrige avtaler med EU frem sin 911 siders rapport ”Utenfor og innenfor Norges avtaler med EU” (NOU 2012:2) i Oslo. To dager senere dro utvalgets leder Fredrik Sejersted og sekretariatsleder Ulf Sverdrup til Brussel for å presenterte sine hovedfunn;  først for det norske miljøet under en lunsjbrief i regi av EU-delegasjonen og deretter for et utenlandsk publikum på EFTA-sekretariatets EØS-seminar.

Stort oppmøte
-Det er både inspirerende og skummelt å presentere vårt arbeid for dere som kan dette så godt.
Slik startet Sejersted sitt innlegg foran en fullsatt sal i Norway House. I rapporten heter det at det er vel 200 nordmenn som representerer norske myndigheter og organisasjoner i Brussel eller jobber i EU/EØS-systemet. Mer enn ¾ av disse var møtt opp for å høre om utvalgets hovedfunn, blant annet at Norge er med på omlag ¾ av substansen i EU-samarbeidet sammenlignet med landene som er med på alt. Rapporten viser også til at i perioden 1992-2011 har Stortinget votert over 287 avtaler eller rettsakter fra EU som har medført nye viktige forpliktelser for Norge, 265 av dem er vedtatt enstemmig.

- Dette er det viktigste tallet i rapporten, sa utvalgslederen.

- Europeiseringen hverdagsliggjort
Sejersted presenterte utvalgets arbeid og gikk gjennom innholdet i rapporten som han kaller ”tung å bære, men lett å lese”. Utvalget har beskrevet og analysert Norges avtaler med EU slik de er i dag. De tre hovedspørsmålene for utredningen har vært omfang og innhold i Norges avtaler med EU, utviklingen og drivkreftene samt konsekvenser for norsk politikk og samfunnsliv.

- To sentrale stikkord for rapporten er europeiseringen av Norge i perioden 1992-2011, og at europeiseringen av samfunnet er blitt hverdagsliggjort, sa Sejersted.

Presentasjonen til utvalgslederen ble fulgt av en rekke spørsmål fra salen.

- Regjeringen vil følge opp utvalgets arbeid med en melding til Stortinget om EØS-avtalen og Norges øvrige avtaleverk med EU. Men først vil den offentlige utredningen sendes ut på alminnelig høring, sier nestleder ved EU-delegasjonen Niels Engelschiøn.

NOU 2012: 2 Utenfor og innenfor Norges avtaler med EU kan leses i sin helhet her.

Presentasjonen til Fredrik Sejersted finner du her.
Se bilder fra arrangementet på EU-delegasjonens Flickr-side.

Til toppen