Europeisk IKT-utvikling viktig for norsk omstilling

Statsminister Erna Solberg åpnet i dag EUIKT15 – en konferanse om europeisk IKT-politikk.

Konferansen tar opp den raske utviklingen i informasjons- og kommunikasjonsteknologi, og ulike sider ved EU-kommisjonens nye strategi for et digitalt indre marked i Europa.

- Både europeisk og norsk økonomi er i omstilling. Nye IKT-løsninger og et åpent marked på dette området er en viktig del av denne omstillingen. Norge ligger langt fremme på dette feltet, og vi har mye å bidra med i Europa, sier statsminister Solberg.

Europa er Norges største handelspartner og Norge er gjennom EØS-avtalen del av det indre markedet.

- Det er nå viktig å overvinne tekniske hindringer og skape nye muligheter. Felles digitale løsninger og høy kvalitet på digitale tjenester i det offentlige vil gjøre livet enklere for norske borgere og bedrifter. Det er viktig for Norge å være med å påvirke utviklingen i Europa på dette feltet, sier Solberg.

Til toppen