Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Europeisk plattform mot fattigdom

Flaggskipinitiativet mot fattigdom og sosial ekskludering ble presentert 16. desember 2010. Arbeids- og sosialråd Mona Næss rapporterer.

Kommissær for sysselsetting og sosial inkludering, Lazlo Andor, presenterte i dag Europakommisjonens nye meddelelse ”Den europeiske plattformen mot fattigdom og sosial ekskludering: Et europeisk rammeverk for sosial og territorial samhørighet.”

Dette flaggskipinitiativet skal bidra til at EU når Europa 2020-ålet om å løfte minst 20 millioner mennesker ut av fattigdom innen 2020. Europakommisjonen foreslår å etablere en europeisk plattform mot fattigdom og sosial ekskludering. Med dette skal det skapes et felles engasjement mellom medlemsstatene, EU-institusjonene og nøkkelaktører. Med over 80 millioner mennesker i risiko for fattigdom står utfordringene i kø. I følge dagens meddelelse, ønsker EU å oppmuntre til nye måter å jobbe på og hjelpe regjeringer og andre aktører med å utvikle mer effektive og innovative metoder for å bekjempe fattigdom.

Fattigdomsbekjempelse og sosial inkludering er primært det enkelte medlemslands ansvar og det viktigste virkemiddelet er således den åpne koordinasjonsmetode (OMC). Dette videreføres og – utvikles med plattformen. I følge Europakommisjonen, har EU-mål og -tilnærminger bidratt til at nasjonal politikk på områder som barnefattigdom og hjemløshet er blitt mer effektive. Europakommisjonen ønsker nå å fremme innovasjon i landenes sosialpolitikk, ved hjelp av små prosjekter for å vurdere potensielle nye retningslinjer eller reformer. Målet er at EU-landene blir flinkere til å lære av hverandres erfaringer, og at de finjusterer sin sosialpolitikk.

Dagens dokument beskriver og gjennomgår fattigdomsbekjempelsespolitikk innenfor en lang rekke fagområder, hvor ulike tiltak er identifisert. Dette gjelder blant annet koordinering av frivillige retningslinjer og informasjonsdeling, ny lovgivning og prosjektmidler.

Spesifikke tiltak vil være rettet mot de mest risikoutsatte, spesielt ungdom, mennesker med funksjonsnedsettelser og minoritetsgrupper som for eksempel Roma.

Områdene dekker ellers både nye og eksisterende tiltak innenfor blant annet sosial inkludering, pensjoner, helsepolitikk, sosiale tjenester, banktjenester, aktiv aldring, og utdanning, migrasjon, antidiskriminering, digitale verktøy, energi, styrke de ulike finansieringsordningene og mye mer. Å utvikle trans-sektorielle politikker for å fremme innovasjon fremheves.

Bekjempelse av fattigdom betyr i følge Europakommisjonen ikke nødvendigvis å bruke mer penger. Et sentralt mål er å vri reformene over mot større effektivitet. Med et sterkt fokus på sosial innovasjon og eksperimentering skal EU og medlemsstatene få hjelp til å identifisere hvor ressurser vil ha mest effekt.

Til toppen