EUs arbeid med kapitalmarkedsunion

Finansdepartementet ber om markedsaktørenes innspill i høring om EUs arbeid med kapitalmarkedsunion. Høringen er åpen for alle.

EU-kommisjonen har en uttrykt ambisjon om å legge til rette for en europeisk kapitalmarkedsunion (CMU). Fremtidige EU-regler som legger til rette for en felles kapitalmarkedsunion antas å være EØS-relevante, og vil kunne få betydning for det norske kapitalmarkedet.

Kommisjonen la 18. februar 2015 frem et høringsnotat (såkalt «grønnbok») for CMU.

I tillegg sendte Kommisjonen ut to separate høringer om henholdsvis endringer i prospektdirektivet og om verdipapirisering.

Finansdepartementet antar høringene har relevans for en rekke aktører i det norske finansmarkedet, og oppfordrer til bred deltakelse i de to høringene fra EU-kommisjonen.

Mer informasjon om høringene og høringsdokumenter finnes her

 

Til toppen