EUs felles landbrukspolitikk i endring

Rapport fra landbruksråd Knut Øistad, EU-delegasjonen

EUs landbruksministere kom i sommer til enighet om en reform av EUs felles landbrukspolitikk (CAP). Reformen skal etter planen tre i kraft i 2015. Landbruksråd Knut Øistad ved EU-delegasjonen rapporterer.

Den nye reformen av EUs felles landbrukspolitikk (CAP) viderefører prinsippene fra reformen i 2003, men det innføres også nye elementer. De viktigste punktene er som følger:

• Det introduseres spesifikk støtte i miljøtiltak i landbruket i pilar 1 (Direkte støtte)
• Tiltak for utjevning av støtte mellom land introduseres
• Økt satsing på rekrutteringstiltak og støtte til mindre bruk
• Produksjonskvoter for melk fjernes i 2015, og produksjonskvoter for sukker fjernes i 2017
• Ny struktur for tiltak under pilar 2 i CAP (Bygdeutvikling)

Fortsatt er noen elementer uavklart etter forhandlingene i vår og i sommer, og utestående spørsmål er nært knyttet til EUs langtidsbudsjett (Multi-Annual Financial Framework, MFF). Formannskapet fra Litauen har som en hovedprioritering å avklare disse i høst.

Les hele rapporten fra landbruksråd Knut Øistad her. Den gir både bakgrunn og beskriver hovedelementene i reformen av EUs felles landbrukspolitikk
 

Til toppen