EUs helsekostnader synker

Av Stian Mathisen, EU-delegasjonen

I 2010 sank utgiftene til helseformål både i EU og i Norge, for første gang siden 1975. I Norge skyldes nedgangen flere store sykehusutbygginger som nå er ferdigstilt, ifølge Statistisk Sentralbyrå.

Selv om helsekostnadene i Europa synker, har ikke europeernes helsetilstand forverret seg, ifølge en rapport fra Europakommisjonen og OECD. (Illustrasjonsfoto: iStockPhoto)

I 2010 sank utgiftene til helseformål både i EU og i Norge, for første gang siden 1975. I Norge skyldes nedgangen flere store sykehusutbygginger som nå er ferdigstilt, ifølge Statistisk Sentralbyrå.

En rapport gjennomført av Europakommisjonen og Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) viser at helseutgiftene i EU i 2010 sank for første gang siden 1975. Både utgifter per innbygger og som prosent av brutto nasjonalprodukt (BNP) sank i alle EUs medlemsland.

– I EU har mange land måttet redusere helsebudsjettet som følge av den økonomiske krisen. Kuttene er gjennomført på ulike måter, men alle landene har forsøkt å gjøre effektiviseringer som ikke reduserer helsetilbudet til befolkningen, sier helseråd Heidi Langaas ved EU-delegasjonen.

I perioden 2000 til 2009 steg helseutgiftene i EU årlig med gjennomsnittlig 4,6 prosent, mens utgiftene sank 0,6 prosent i 2011. Andelen av BNP som ble benyttet til helseutgifter i EU var i snitt 9 prosent i 2010, ned fra 9,2 prosent i 2009. Andelen har de siste ti årene variert i takt med konjunkturutviklingen. I lavkonjunkturåret 2003 var andelen 10 prosent, mens den i 2006 var 8,6 prosent.

Ingen reell nedgang i Norge
Også i Norge sank helseutgiftene i 2010, men ifølge Statistisk Sentralbyrå skyldes nedgangen at det i årene fra 2001 til 2009 ble gjennomført store sykehusutbygginger, noe som bidro til lavere investeringer i 2010 og 2011 enn de foregående årene.

– Vår vurdering er at Norge er et av få land som ikke har kuttet i helsebudsjettet. Norge og Sveits ligger fortsatt høyest i nivået for helseutgifter per kapita i Europa, sier Langaas.

Har ikke ført til dårligere helse
Ifølge rapporten har de synkende helsekostnadene ikke ført til at europeeres helse nå er dårligere. Europakommisjonen mener funnene understreker viktigheten av effektiv bruk av helsemidler for å sikre europeiske helsesystemer.

Utgiftene til helseformål omfatter alle utgifter, både private og offentlige, som går til forbruk eller investeringer i helsetjenester. Utgiftene kan finansieres både av offentlige og private kilder, inklusive husholdninger.

Til toppen