EUs nye kommissærer

Kommisjonspresident José Manuel Barroso presenterte fredag sin nye Kommisjon. Han la vekt på at det nye kollegiet på 27 kommissærer, hvorav 13 beholdes fra hans første Kommisjon, representerer både kontinuitet og fornyelse.

Den nye Kommisjonen vil ha syv visepresidenter, inkludert baronesse Ashton, som samtidig vil bekle den nye stillingen som EUs høyrepresentant for utenriks- og sikkerhetspolitikk. Ni kommissærer er kvinner (én mer enn i den forrige), og kollegiet representerer et bredt politisk spektrum, dog med en overvekt fra det sentrumskonservative European People’s Party (EPP).

Den nye Kommisjonen må godkjennes av Europaparlamentet, og høringer vil gjennomføres 11. - 19. januar.

Det forventes at Kommisjonen som helhet vil godkjennes 26. januar. Følgelig er det noe tidlig å forutsi hvordan de vil utforme politikken innenfor sine porteføljer. Det er videre noe tidlig å si hvordan Kommisjonen vil fungere innenfor det nye institusjonelle oppsettet som følger av Lisboatraktaten.

Det nye kollegiet har følgende sammensetning.

• Joaquín ALMUNIA (Spania): Konkurranse. Visepresident.

 • László ANDOR (Ungarn): Sysselsetting, sosiale saker og inkludering.

• Baronesse Catherine ASHTON (Storbritannia): Høyrepresentant for utenriks- og sikkerhetspolitikk og visepresident.

• Michel BARNIER (Frankrike): Indre marked og tjenester.

• Dacian CIOLOS (Romania): Landbruk og distriktsutvikling.

• John DALLI (Malta): Helse og forbruker.

• Maria DAMANAKI (Hellas): Maritim og fisk.

• Karel DE GUCHT (Belgia): Handel.

• Štefan FÜLE (Tsjekkia): Utvidelse og Naboskapspolitikken.

• Johannes HAHN (Østerrike): Regional.

• Connie HEDEGAARD (Danmark): Klima.

• Maire GEOGHEGAN-QUINN (Irland): Forskning og innovasjon.

• Rumiana JELEVA (Bulgaria): Internasjonalt samarbeid, humanitær bistand
og krisehåndtering.

• Siim KALLAS (Estland): Transport. Visepresident.

• Neelie KROES (Nederland): Digital Agenda. Visepresident.

• Janusz LEWANDOWSKI (Polen): Budsjett og finans.

• Cecilia MALMSTRÖM (Sverige): Innenriks.

• Günter OETTINGER (Tyskland): Energi.

• Andris PIEBALGS (Latvia): Utvikling.

• Janez POTOČNIK (Slovenia): Miljø.

• Viviane REDING (Luxemburg): Justis, grunnleggende rettigheter og statsborgerskap. Visepresident.

• Olli REHN (Finland): Økonomi og monetære spørsmål.

• Maroš ŠEFČOVIČ (Slovakia): Visepresident for interinstitusjonelle relasjoner og administrasjon.

• Algirdas ŠEMETA (Litauen): Skatt og toll, revisjon og bedrageribekjempelse
.
• Antonio TAJANI (Italia): Industri og entreprenørskap. Visepresident.

• Androulla VASSILIOU (Kypros): Utdanning, kultur, flerspråklighet og ungdom.

En full oversikt over de nye kommissærene med porteføljer og CV finnes her.

Kommisjonspresident José Manuel Barroso presenterte fredag sin nye Kommisjon. Han la vekt på at det nye kollegiet på 27 kommissærer, hvorav 13 beholdes fra hans første Kommisjon, representerer både kontinuitet og fornyelse.

Den nye Kommisjonen vil ha syv visepresidenter, inkludert baronesse Ashton, som samtidig vil bekle den nye stillingen som EUs høyrepresentant for utenriks- og sikkerhetspolitikk. Ni kommissærer er kvinner (én mer enn i den forrige), og kollegiet representerer et bredt politisk spektrum, dog med en overvekt fra det sentrumskonservative European People’s Party (EPP).

Den nye Kommisjonen må godkjennes av Europaparlamentet, og høringer vil gjennomføres 11. - 19. januar.

Det forventes at Kommisjonen som helhet vil godkjennes 26. januar. Følgelig er det noe tidlig å forutsi hvordan de vil utforme politikken innenfor sine porteføljer. Det er videre noe tidlig å si hvordan Kommisjonen vil fungere innenfor det nye institusjonelle oppsettet som følger av Lisboatraktaten.

Det nye kollegiet har følgende sammensetning.

• Joaquín ALMUNIA (Spania): Konkurranse. Visepresident.

 • László ANDOR (Ungarn): Sysselsetting, sosiale saker og inkludering.

• Baronesse Catherine ASHTON (Storbritannia): Høyrepresentant for utenriks- og sikkerhetspolitikk og visepresident.

• Michel BARNIER (Frankrike): Indre marked og tjenester.

• Dacian CIOLOS (Romania): Landbruk og distriktsutvikling.

• John DALLI (Malta): Helse og forbruker.

• Maria DAMANAKI (Hellas): Maritim og fisk.

• Karel DE GUCHT (Belgia): Handel.

• Štefan FÜLE (Tsjekkia): Utvidelse og Naboskapspolitikken.

• Johannes HAHN (Østerrike): Regional.

• Connie HEDEGAARD (Danmark): Klima.

• Maire GEOGHEGAN-QUINN (Irland): Forskning og innovasjon.

• Rumiana JELEVA (Bulgaria): Internasjonalt samarbeid, humanitær bistand
og krisehåndtering.

• Siim KALLAS (Estland): Transport. Visepresident.

• Neelie KROES (Nederland): Digital Agenda. Visepresident.

• Janusz LEWANDOWSKI (Polen): Budsjett og finans.

• Cecilia MALMSTRÖM (Sverige): Innenriks.

• Günter OETTINGER (Tyskland): Energi.

• Andris PIEBALGS (Latvia): Utvikling.

• Janez POTOČNIK (Slovenia): Miljø.

• Viviane REDING (Luxemburg): Justis, grunnleggende rettigheter og statsborgerskap. Visepresident.

• Olli REHN (Finland): Økonomi og monetære spørsmål.

• Maroš ŠEFČOVIČ (Slovakia): Visepresident for interinstitusjonelle relasjoner og administrasjon.

• Algirdas ŠEMETA (Litauen): Skatt og toll, revisjon og bedrageribekjempelse
.
• Antonio TAJANI (Italia): Industri og entreprenørskap. Visepresident.

• Androulla VASSILIOU (Kypros): Utdanning, kultur, flerspråklighet og ungdom.

En full oversikt over de nye kommissærene med porteføljer og CV finnes her.

Til toppen