EUs nye landbrukspolitikk og strategien fra jord til bord er godkjent

Medlemslandene er enige om et forslag til ny landbrukspolitikk fra 2023 til 2027. Forslaget skal nå drøftes mellom medlemslandene (presidentskapet), EU-Parlamentet og Kommisjonen. Det blir trolig enighet mellom disse senest i første halvdel av 2021.

Den nye landbrukspolitikken skal ha 9 landbrukspolitiske mål, der større konkurransekraft, miljø- og klima, og utviklingen av distriktene er sentralt.