EUs posisjoner til G20 i Pittsburgh

Stats- og regjeringssjefene i EU møttes til en middag torsdag 17. september. Det uformelle toppmøtet la viktige føringer for EUs samordning i forhold til G20-møtet i Pittsburg. I denne rapporten går EU-delegasjonen gjennom resultatet av møtet.

 Fredrik Reinfeldt, president i Det Europeiske Råd

  • Toppmøtet var i første rekke viktig for å samordne EUs posisjoner til Pittsburgh, og inkludere de medlemsland som ikke deltar i G20.
  • G20-landene må styrke tilsynet med finansinstitusjoner, gjennom å forbedre tilsynskravene.
  • Bonusordninger i fokus på de etterfølgende pressekonferansene. Reinfeldt: Bonusboblen sprakk i kveld.
  • EU vil ikke ferdigstille sine posisjoner om klimafinansiering før toppmøtet i oktober. Stats- og regjeringssjefene gir tung politisk støtte frem mot oppløpet til København-møtet.  
  • Reinfeldt og Barroso: 80 dager igjen, forhandlingene må akselereres.

Stats- og regjeringssjefene møttes over middag til et ekstraordinært møte i Det europeiske råd (DER) for å koordinere posisjoner til Pittsburgh. Nedenfor følger en gjennomgang av hovedsakene, jf. også lenke til de omforente posisjonene (agreed language) fra møtet.

Les hele rapporten her.

Til toppen