Hvordan vil EU gjøre Europa tryggere?

EUs sikkerhetspolitikk endres med samfunnsutviklingen og de politiske prioriteringene. I bred forstand brukes sikkerhetshensyn som grunnlag for en rekke initiatitiv som spenner over hele EUs myndighetsspekter. EU-delegasjonen oppsummerer utviklingen innenfor samfunnssikkerhet i en ny rapport.

EU-delegasjonen har samfunnssikkerhet og beredskap som et av sine prioriterte satsingsområder. Målsetningene våre er å styrke informasjonsflyten og samarbeidet internt ved delegasjonen, bygge kompetanse, knytte kontakter til fagmiljøene hjemme og bygge ut kontaktnettet mot EU-institusjonene for slik å legge til rette for samvirke og samordning hjemme.

Sikkerhetsbegrepet og -politikken i EU endres med samfunnsutviklingen og de politiske prioriteringer. Vi ser at sikkerhetshensyn i bred forstand brukes som grunnlag for en rekke initiatitiv som spenner over hele EUs myndighetsspekter. EU-delegasjonen ønsker å anskueliggjøre denne utviklingen ved å presentere en rapport som viser bredden i EUs engasjement. Vi understreker at rapporten ikke er uttømmende – formålet er som sagt å vise kompleksiteten i utfordringene og bredden i de tiltak som iverksettes.

Rapporten er utarbeidet med bidrag fra justisråd Dag Egil Adamsen, ambassadesekretær Eirik Bergesen, transportråd Carsten Horn-Hanssen, forvaltningsråd Kasper Holand, migrasjonsråd Siw Skjold Lexau, matråd Harald Ribe, helseråd Hilde Sundrehagen og justisråd Fredrik Bøckman Finstad.

Rapport: EUs utvidede sikkerhetsbegrep - EUs politikk for å skape et tryggere Europa (PDF)

EUs sikkerhetspolitikk endres med samfunnsutviklingen og de politiske prioriteringene. I bred forstand brukes sikkerhetshensyn som grunnlag for en rekke initiatitiv som spenner over hele EUs myndighetsspekter. EU-delegasjonen oppsummerer utviklingen innenfor samfunnssikkerhet i en ny rapport.

EU-delegasjonen har samfunnssikkerhet og beredskap som et av sine prioriterte satsingsområder. Målsetningene våre er å styrke informasjonsflyten og samarbeidet internt ved delegasjonen, bygge kompetanse, knytte kontakter til fagmiljøene hjemme og bygge ut kontaktnettet mot EU-institusjonene for slik å legge til rette for samvirke og samordning hjemme.

Sikkerhetsbegrepet og -politikken i EU endres med samfunnsutviklingen og de politiske prioriteringer. Vi ser at sikkerhetshensyn i bred forstand brukes som grunnlag for en rekke initiatitiv som spenner over hele EUs myndighetsspekter. EU-delegasjonen ønsker å anskueliggjøre denne utviklingen ved å presentere en rapport som viser bredden i EUs engasjement. Vi understreker at rapporten ikke er uttømmende – formålet er som sagt å vise kompleksiteten i utfordringene og bredden i de tiltak som iverksettes.

Rapporten er utarbeidet med bidrag fra justisråd Dag Egil Adamsen, ambassadesekretær Eirik Bergesen, transportråd Carsten Horn-Hanssen, forvaltningsråd Kasper Holand, migrasjonsråd Siw Skjold Lexau, matråd Harald Ribe, helseråd Hilde Sundrehagen og justisråd Fredrik Bøckman Finstad.

Rapport: EUs utvidede sikkerhetsbegrep - EUs politikk for å skape et tryggere Europa (PDF)

Til toppen