Første norske innspill til det neste europeiske utdanningssamarbeidet

Dette innholdet er mer enn 4 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Norge sendte nylig den nasjonale midtveisevalueringen av Erasmus+ til Europakommisjonen, sammen med de første norske innspillene til det neste europeiske utdanningsprogrammet.

Norge har deltatt i de europeiske utdanningsprogrammene i 25 år, og deltakelse i dagens program Erasmus+, EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett, er en viktig investering for Norge og for norsk utdanning. For tiden pågår det et arbeid med å evaluere programmet. Europakommisjonen gjennomfører en sentral prosess, og i tillegg skal alle deltakerlandene levere nasjonale rapporter.

Norge har nylig sendt inn sin nasjonale rapport til Kommisjonen. Rapporten viser at norske aktører i hovedsak er fornøyd med Erasmus+, men at det finnes forbedringspotensial.

Sammen med rapporten, ble også de første norske innspillene til neste programperiode levert. Programmet som forventes å erstatte Erasmus+ fra 2021.

Norge vil delta aktivt i diskusjonene om tematiske prioriteringer og instrumenter i prosessen som skal utvike det neste utdanningsprogrammet.

National report on the implementation and impact of Erasmus+ in Norway.pdf

Norways preliminary position on the future European Union programme for education and training.pdf

Les mer om Erasmus+