Evaluering av kapitalmarkedsunionen

Europakommisjonen har nylig gjennomført en såkalt «midterm review» av arbeidet med kapitalmarkedsunionen. Finansdepartementet ga, blant annet på grunnlag av innspill fra Finanstilsynet og norsk finansnæring, merknader i denne høringen.

Les det norske innspillet til Europakommisjonen (pdf)

Til toppen