Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Evaluering av tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk

Oslo Economics har på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet gjennomført en evaluering av tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk.

Les rapporten: Evaluering av tilskuddsordningen for sysselsetting av arbeidstakere til sjøs (pdf)

 

Tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk

Tilskuddsordningen for sysselsetting  av arbeidstakere  til  sjøs  skal  sikre  norsk maritim kompetanse, rekruttering av norske sjøfolk og  konkurransedyktige  vilkår  for  rederier med skip under norsk flagg.

Tilskuddsordningen kompenserer delvis for kostnadsulempen   ved   å   sysselsette arbeidstakere fra Norge og de andre EØS-landene.

Sjøfartsdirektoratet forvalter ordningen på grunnlag  av lov om tilskudd  til sysselsetting av arbeidstakere til sjøs, og forskrift og oppdragsbrev fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet.

Tilskuddsordningen er regelstyrt og rettighetsbasert. Den omfatter  arbeidstakere på skip registrert i Norsk Ordinært Skipsregister (NOR)  og  Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS). Rederier kan søke om tilskudd på grunnlag av innbetalt forskuddstrekk av skatt, trygdeavgift  og  arbeidsgiveravgift for tilskuddsberettiget mannskap. I oppfølgingen av regjeringens maritime strategi og på  bakgrunn av fartsområdeutvalgets rapporter ble ordningen forenklet og utvidet i 2016 og 2017. 

Ordningen er utformet som åtte ulike tilskuddsmodeller med ulike vilkår og virkeområder:

  • Generell  tilskuddsmodell for arbeidstakere på skip i NOR
  • tilskudd for arbeidstakere på petroleumsskip i NOR
  • tilskudd for arbeidstakere  på  passasjerskip i utenriksfart i NOR
  • tilskudd for arbeidstakere på skip i NOR som betjener strekningen Bergen-Kirkenes
  • tilskudd for arbeidstakere på seilskip i NOR
  • generell tilskuddsmodell for arbeidstakere på  skip i NIS
  • tilskudd for arbeidstakere på lasteskip i utenriksfart i NIS
  • tilskudd for arbeidstakere på konstruksjonsskip i NIS

 

 

Til toppen