EØS-midlene: Evaluering av NGO-programmene

EØS-midlene

Norges støtte til frivillige organisasjoner i Sentral- og Sør-Europa har økt kapasiteten til det sivile samfunn og bidratt til å mobilisere innbyggere til å delta i samfunsutviklingen.

Illustrasjonsfoto: Demonstrasjon i Bucuresti, Romania. Foto: Donald Weber Foto: Donald Weber

Dette er hovedkonklusjonen i den uavhengige evalueringen som er gjort av de norske programmene for å styrke det sivile samfunn i mottakerlandene av EØS-midler.

Evalueringen slår også fast at den norske støtten er godt og effektivt forvaltet av organisasjoner som er uavhengig av myndighetene.

     Last ned: Evalueringsrapporten

Norge bidrar med nær 160 millioner euro for å styrke det sivile samfunn i de 16 landene som er mottakere av EØS-midler: Bulgaria, Estland, Hellas, Kroatia, Kypros, Tsjekkia, Latvia, Litauen, Malta, Polen, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spania og Ungarn.

Programmene har så langt støttet flere enn 1500 prosjekter. Omlag 100 av dem gjennomføres i samarbeid med norske partnere.

     Les mer: Oversikt over alle prosjektene

Evalueringen er gjort av det bulgarske konsulentfirmaet CREDA. Funnene og anbefalingene i rapporten tas med i det videre arbeidet med å forbedre innretningen av EØS-midlene til sivilt samfunn.

Til toppen