Evenes kommune har fått samisk navn

Evenes kommune i Nordland har fått samisk navn, Evenášši suokhan. Navnet er i samsvar med Sametingets tilrådning.

Det samsiske navnet ble vedtatt i statsråd fredag 11. juni. Endringene er gjort med hjemmel i kommuneloven § 3 nr. 3, første ledd.

Media kan kontakte oss på telefon 22 24 25 00 eller ke@kmd.dep.no.