Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

ExtraStiftelsen får fast andel av overskuddet i Norsk Tipping

Kulturdepartementet foreslår at ExtraStiftelsen skal få en fast andel av Norsk Tippings overskudd. Dette vil gi ExtraStiftelsen en tryggere økonomisk fremtid enn i dag.

Stiftelsen vil  ikke lenger være avhengig av overskuddet fra bare ett spill, som har stagnert noe med tanke på omsetning. Etter forslaget vil ExtraStiftelsen få en fast andel av Norsk Tippings totale overskudd og vil også få en del av omsetningsveksten Norsk Tipping vil ha i framtiden.

EFTAs overvåkningsorgan, ESA, åpnet i fjor sak mot Kulturdepartementet etter klage fra et lotteri som opplevde forskjellsbehandling av den rødgrønne regjeringen. Det har derfor vært tvingende nødvendig med et klarere regelverk uten særbehandling for enkeltaktører.

- Regjeringen gjennomfører nå en helt nødvendig opprydding i lotteriregelverket. Vi styrker enerettsmodellens stilling, skaper et klarere skille mellom det statlige og private lotterimarkedet, og sikrer samtidig ExtraStiftelsen mer stabile og forutsigbare inntekter, sier kulturminister Thorhild Widvey.

ExtraStiftelsen har i lang tid hatt særvilkår som privat lotteri på det norske markedet. Denne ordningen kan ikke videreføres etter 2015.

Forslaget som er sendt på høring innebærer at inntektene tilandre formål og ExtraStiftelsen videreføres på omtrent samme nivå som i dag. Videre innebærer forslaget at Extra blir en del av Norsk Tippings ordinære spillportefølje. 

Til toppen