F-35-rapport fra amerikansk riksrevisjon

Kampflyprogrammet i Forsvarsdepartementet ser positivt på at GAO tar opp problemstillinger rundt F-35 i sin nye rapport. Forholdene i rapporten er allerede kjent og tiltak iverksatt.

26. oktober publiserte den amerikanske riksrevisjonen (GAO) en rapport om F-35-anskaffelsens understøttelsesløsning. Rapporten kommenterer forhold og anbefaler tiltak i tilknytning til drift og vedlikehold av F-35. Forholdene i rapporten er allerede kjent og Kampflyprogrammet ser positivt på at GAO tar opp disse problemstillingene.

Iverksatt tiltak

-  Rapportene fra den amerikanske riksrevisjonen er viktig for å rette søkelyset på sentrale utfordringer knyttet til F-35-anskaffelsen. Vi kjenner godt til forholdene som omtales i rapporten. Som vi også har uttalt ved tidligere rapporter, er det positivt at GAO peker på utfordringer og holder det flernasjonale programkontoret i ørene, sier generalmajor Morten Klever, programdirektør i det norske Kampflyprogrammet.

I rapporten peker GAO på begrensninger i tilgang på reservedeler og reparasjonskapasitet for amerikanske F-35. Begrensninger i tilgang til reservedeler til F-35 er en kjent problemstilling partnerskapet har jobbet med en god stund. Bare i inneværende år har det flernasjonale programkontoret iverksatt tiltak med en kostnad på 114 millioner dollar for å bedre reparasjonskapasiteten på deler som venter på reparasjon, og iverksatt kjøp av nye reservedeler for 1,4 milliarder dollar. Kostnadene ved disse tiltakene dekkes innenfor rammene som allerede er planlagt i det flernasjonale programmet. Produksjonen av reservedeler har en viss ledetid, og det forventes å ta noe tid før vi ser effekten av disse tiltakene. Vi forventer derfor ikke at effekten av disse tiltakene er reflektert i GAO-rapporten. Alt dette skjer samtidig med at organiseringen av den globale understøttelsesløsningen for F-35 er under utvikling.

Gode løsninger

- Når Luftforsvaret skal starte trening med F-35 i Norge, er det svært viktig at vi har en god løsning for drift og vedlikehold av flyene. F-35-programmet er tidlig i livsløpet og det globale understøttelsessystemet er i oppstartsfasen. Det vil ta noe tid før et slikt system modnes. Vi har så langt erfart at tilgjengeligheten på de norske flyene på Luke Air Force Base er svært god allerede nå tidlig i livsløpet. Sammenlignet med våre erfaringer fra F-16 de seneste årene, er tilgjengeligheten på våre F-35 allerede på et tilsvarende nivå. Jeg er trygg på at det flernasjonale programkontoret og industrien finner gode løsninger for flyene som kommer til Ørland, i tett dialog med Luftforsvaret som skal operere flyene, sier programdirektør Klever.

Klever understreker at man i et så komplekst anskaffelsesprogram som F-35 må være forberedt på at det vil være utfordringer. Han opplyser at det er første gang i den militære historien at man etablerer en ytelsesbasert global understøttelsesløsning. Løsningen er helt i startfasen og skal etableres i takt med den økende flyproduksjonen, frem til den er fullt oppe og går innen utgangen av 2023. Det flernasjonale programkontoret iverksetter nødvendige tiltak for å forbedre kapasiteten for drift og vedlikehold av F-35 i tråd med denne planen, og oppdukkende behov underveis.

I rapporten går det frem at anslåtte levetidskostnader for understøttelse av F-35 har økt med 23,9 prosent fra 2012 til 2016. GAO oppgir at endringene skyldes økt forventet antall flytimer, utvidet levetidshorisont
og modelljusteringer. Kampflyprogrammet har ikke grunnlag for å kommentere dette ytterligere.

Les mer om tidligere GAO-rapporter her:

Til toppen