F-35-sjef avviser kostnadskaos

Den påtroppende presidenten i USA, Donald Trump, sin twitter-melding om at kostnadene i det flernasjonale F-35-anskaffelsesprogrammet er ute av kontroll, skapte overskrifter. Generalløytnant Christopher Bogdan, leder for det flernasjonale F-35-programmet avviser at anskaffelsen av nye F-35 kampfly til USA og flere partnerland er ute av kontroll. Tall fra amerikanske myndigheter viser det motsatte, at kostnadene fortsetter å synke.

I den nyeste runden med kjøp av fly til både USA og partnere, ser man prisen på flytypen som Norge har valgt, synke med 5.5 prosent, slik det var forventet.

Programmet forventer ytterligere reduksjoner i pris i neste fase.

-Norge har hele tiden hatt stor oppmerksomhet rettet mot kostnadene i kampflykjøpet, og det er gledelig at vi nok en gang ser at prisene synker. Vi er fornøyde med at flyprisen går ned som planlagt, og at vi har fått – og vil fortsette å få – fly levert til avtalt tid og avtalt pris, sier statssekretær i Forsvarsdepartementet, Øystein Bø.

Til toppen