Få ord om viktig nytt

Innlegg i Aftenposten

Aftenpostens leder 7.02.14 skaper inntrykk av at min brevveksling med Finanstilsynet ikke er viktig. Det står imidlertid i kontrast til hva lederen selv trekker fram; at vi klargjør viktigheten av fleksibilitet i bankenes praktisering av retningslinjene for forsvarlig utlånspraksis til bolig. Vi presiserer blant annet at lån ned mot 10 prosent egenkapitalandel kan være tilstrekkelig, gitt betjeningsevne og god spareatferd. Man må også legge vekt på lånsøkernes fremtidige evne til å betjene lånet, skriver finansminister Siv Jensen i Aftenposten.

Aftenpostens leder 7.02.14 skaper inntrykk av at min brevveksling med Finanstilsynet ikke er viktig. Det står imidlertid i kontrast til hva lederen selv trekker fram; at vi klargjør viktigheten av fleksibilitet i bankenes praktisering av retningslinjene for forsvarlig utlånspraksis til bolig. Vi presiserer blant annet at lån ned mot 10 prosent egenkapitalandel kan være tilstrekkelig, gitt betjeningsevne og god spareatferd. Man må også legge vekt på lånsøkernes fremtidige evne til å betjene lånet.

Jeg ser at de som gir lånene, Finans Norge, mener dette er oppklarende, og det er jeg glad for. De som skal låne, representert ved Forbrukerrådet, mener dette vil ha effekt. Og endelig, de som formidler boligene – eiendomsmeglerne, representert ved Eiendomsmeglerforeningen, er positive.

Brevet er en direkte oppfølging av regjeringserklæringen, hvor vi peker på at egenkapitalkravet skal praktiseres på en fleksibel måte slik at det hensyntar låntakers betalingsevne.

Men det er riktig at vi ikke vedtar brå endringer. Boligmarkedet trenger minst av alt ustabilitet. Men det trenger forbedringer, flere tiltak i samme retning. Finansdepartementets brev er derfor bare ett skritt i arbeidet med å utvikle en ny, samlet boligpolitikk. Vi har kraftig økt rammene for boligsparing for ungdom. Vi gjør noe med reglene som påvirker hvor mye det koster å bygge. Vi gjør noe med reglene som påvirker hvor lang tid det tar å bygge, og vi klargjør retningslinjene for lånefinansieringen for dem som skal inn på boligmarkedet.