Brende og Fabius til Svalbard

Priv. til red.

Utenriksminister Børge Brende besøker Svalbard sammen med sin franske kollega, utenriksminister Laurent Fabius, 3. og 4. juli 2014. Ministrene vil besøke både Ny-Ålesund og Longyearbyen.

Utenriksminister Børge Brende besøker Svalbard sammen med sin franske kollega, utenriksminister Laurent Fabius, 3. og 4. juli 2014. Ministrene vil besøke både Ny-Ålesund og Longyearbyen.

Besøket er et ledd i forberedelsene til FNs klimakonferanse COP 21, som Frankrike er vertskap for i Paris neste år. Målsettingen for møtet i Paris er å bli enige om en global klimaavtale.

Svalbards nordlige og isolerte posisjon er et godt utgangspunkt for klimaforskning. Data som blir samlet inn på Svalbard er sentrale for forståelsen av klimaendringer og global oppvarming. Det er også i Arktis at klimaendringene er mest synlige. Under reisen vil ministrene også drøfte nordområdespørsmål mer generelt, og aktuelle utenrikspolitiske spørsmål.

Pressekontakt: Kristin Enstad, 482 68 835 eller pressevakten UD, 23 95 00 02, på grunn av varierende mobildekning på Svalbard.

Til toppen