Fakta om hjemmefødsler

Refusjonsreglene for hjemmefødsler er ikke endret. Det er heller ikke retningslinjene for slike fødsler.

Helse- og omsorgsdepartementet ble i mai kontaktet av Helsedirektoratet angående utbetaling av refusjon for hjemmefødsler. Bakgrunnen var at HELFO, som er underlagt direktoratet, i noen tilfeller hadde utbetalt godtgjørelse til to jordmødre under hjemmefødsel. Helsedirektoratet var i tvil om regelverket åpner for refusjon til to jordmødre samtidig for samme fødsel.  Direktoratet ba derfor departementet vurdere om HELFOs utbetalinger var i strid med regelverket. Det har de vist seg å være. Helse- og omsorgsdepartementet har altså ikke endret refusjonsreglene for hjemmefødsler, men HELFO har i noen tilfeller tolket regelverket feil og utbetalt for mye støtte.

I brevet til departementet har Helsedirektoratet gitt feil informasjon om egne retningslinjer for hjemmefødsler. Direktoratet har skrevet at de anbefaler to jordmødre tilstede ved hjemmefødsler. Det medfører ikke riktighet. Direktoratets faglige retningslinjer, som er laget i samarbeid med jordmødre og leger, inneholder ingen slik anbefaling.  Der anbefales det derimot at jordmor har en person til rådighet som kan bistå som assistent.

Les Helsedirektoratets nettsak

Les nasjonal retningslinje for hjemmefødsel

Til toppen