FAO – FNs organisasjon for mat og landbruk

FNs organisasjon for mat og landbruk, Food and Agriculture Organization (FAO), holder i sommer sin trettiniende Generalkonferanse. Det skal velges en ny leder, og nåværende leder, José Grazioano de Silva, har mulighet til å stille til gjenvalg.

I år arrangeres den trettiniende Generalkonferansen i FAO, som normalt blir holdt annethvert år i juni måned. Dette er det høyeste besluttende organet i organisasjonen. Det skal også velges en ny leder av organisasjonen, som sitter i fire år. Nåværende leder, José Grazioano de Silva, trådte inn i vervet 1. januar 2012, og har i år mulighet til å stille til gjenvalg.  

De Silva har som leder av FAO jobbet for å transformere organisasjonen til en kunnskapsorganisasjon, og med å styrke deres tilstedeværelse ute i felten. Han har også vært opptatt av å ta opp sammenhengen mellom sosiale, økonomiske og miljømessige faktorer som leder til sult og underernæring. 

Om FAO

FNs organisasjon for mat og landbruk, Food and Agriculture Organization (FAO), har som mål at verdens befolkning skal ha nok og næringsrik mat. Organisasjonen, med sine194 medlemsland, jobber for å forbedre og modernisere jordbruk, skogbruk og fiske, med særlig vekt på utvikling i de fattigste landene.  

FAO er en særorganisasjon i FN-systemet. Den har et omfattende mandat, uttrykt i tre hovedmålsetninger:

  1. Bekjempelse av sult, matusikkerhet og underernæring
  2. Fattigdomsbekjempelse og styrket økonomisk og sosial utvikling for alle
  3. Bærekraftig forvaltning av naturressurser- land, vann, luft, klima og genressurser - for dagens og fremtidige generasjoner 

FAO er den sentrale kunnskapsorganisasjonen globalt for matsikkerhet. De spiller en viktig rolle i å utforme policyanbefalinger, og i bidrag til utvikling av globale retningslinjer for økt matsikkerhet. Norge er en betydelig bidragsyter til FAO og deltar i styringen av organisasjonen i fagkomiteer, Rådet og Generalkonferansen. 

Hva gjør FAO?

FAO jobber for å gjøre informasjon om mat, landbruk og naturressurser lettere tilgjengelig. De lager og deler kritisk informasjon, fungerer som et kontaktpunkt for ulike samarbeidspartnere med faglig ekspertise, og tilrettelegger for dialog mellom de som har informasjon og de som trenger det. FAO gir støtte for å hjelpe mennesker og landbruk til å hjelpe seg selv, og bistår med blant annet planlegging og strukturering av jordbruk. 

Organisasjonen fungerer også som en nøytral møteplass og diskusjonsarena, hvor nasjoner kan møtes og komme til enighet. FAO sitter på en bred kompetanse på flere felt, og jobber med å sette denne ut i live gjennom prosjektarbeid rundt om i verden. I krisesituasjoner samarbeider FAO tett med andre organisasjoner, bistår med hjelp og oppbygging etter katastrofene, og driver med forebyggende arbeid. 

Organisasjonen

FAO har 194 medlemsland, i tillegg til EU, og ble grunnlagt i 1945. De har hovedkontor i Roma, og er i tillegg representert i 130 andre land. Organisasjonen er satt sammen av flere avdelinger: Landbruks- og forbrukerbeskyttelse, økonomisk og sosial utvikling, fiskeri og akvakultur, skogbruk, naturressurs- og miljøforvaltning, og teknisk samarbeid, samt avdelinger for bedriftstjenester, og økonomi og administrasjon. FAO finansieres både av fastsatte midler fra medlemskap, og frivillige bidrag.

Til toppen