FAOs matvare-prisindeks falt også i mars

Prisindeksen til FNs organisasjonen for landbruk og mat (FAO), falt ytterligere i mars. Matvare-prisindeksen har falt kontinuerlig siden april 2014.

Et stort fall i sukkerprisene i tillegg til fallende priser på oljer, korn og kjøtt driver prisindeksen ned. Indeksen falt 1.5 prosent fra februar til mars og ligger 18.7 prosent (40 poeng) under nivået fra 2014. 

Sukker.
Et stort fall i sukkerprisene i tillegg til fallende priser på oljer, korn og kjøtt driver matvare-prisindeksen ned. Foto: Colourbox
Til toppen