Historisk arkiv

Får ny start på Ikea

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeidsdepartementet

God oppfølging er alfa og omega for å inkludere flere i arbeidslivet. Det var budskapet da arbeidsminister Anniken Huitfeldt besøkte Ikea på Slependen utenfor Oslo.

Virkedirektør Vibeke Madsen og arbeidsminister Anniken Huitfeldt sammen med Monica Bogstad, HR-sjef på Ikea Slependen (Foto: Ingrid Dåsnes, Arbeidsdepartementet)

På Ikea har mange mennesker fått en omstart i arbeidslivet. Varehuset har til en hver tid 5-10 hospitanter på utprøving, og flere ender opp med jobb. I løpet av de to siste årene har et 20-talls hospitanter blitt ansatt. Ikea samarbeider med Mølla kompetansesenter som formidler aktuelle kandidater og følger dem opp. Kompetansesenterets rådgiver er til stede to dager i uka på varehuset. Det gir mulighet til å følge opp både i hospiteringsperioden og i overgangen til ordinær jobb. Under besøket fikk statsråden blant annet hilse på ansatte som har fått jobb via hospiteringsordningen.

Knut Krokdal fortalte arbeidsministeren om sine
erfaringer på Ikea, og gleden ved å være tilbake
i arbeidslivet. I midten: Lise Markant Kølbel fra
Mølla kompetansesenter.

Terje Johansen er kundeveileder og lærer i dag
opp nyansatte. Her i samtale med direktør i Virke
Vibeke Madsen, arbeidsminister Anniken Huitfeldt
og HR-sjef på Ikea Slependen Monica Bogstad.