Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Colombias regjering og Farc inngår avtale om narkotikabekjempelse

- Det er positivt at partene i konflikten i Colombia nå er enige om hvordan de i fellesskap skal bekjempe narkotikautfordringene i landet. Produksjon og omsetning av kokain er et stort problem, ikke bare for Colombia, men for hele det internasjonale samfunn, sier utenriksminister Børge Brende.

Den colombianske regjeringen og Farc-geriljaen inngikk 16. mai en viktig delavtale om å bekjempe produksjon og omsetning av narkotika. Avtalen er en del av de pågående fredsforhandlingene mellom Sør-Amerikas eldste gerilja og den colombianske regjeringen.

- Det et godt tegn at fredssamtalene nå har kommet så langt at partene er enige om felles tiltak for narkotikabekjempelse, selv om vanskelige temaer i forhandlingene fortsatt gjenstår, sier Brende.

Colombia er blant de største produsentene av kokain i verden, og narkotikaøkonomien er en viktig del av konfliktbildet. Avtalen vil innebære betydelige endringer i Colombias narkotikapolitikk. Blant annet skal det lanseres omfattende programmer slik at de mange bøndene som i dag dyrker koka kan skifte til andre og lovlige jordbruksprodukter. Farc og regjeringen forplikter seg i fellesskap til å rydde miner og andre eksplosiver i områder som omfattes av programmene. Avtalen inneholder også tiltak for å begrense omsetning av narkotika og å forebygge misbruk.

Avtalen om narkotikabekjempelse er ett av fem hovedpunkter i en endelig fredsavtale mellom Farc og den colombianske regjeringen. Partene har tidligere blitt enige om en omfattende reform av landbrukssektoren (mai 2013) og om rammebetingelsene for politisk deltakelse (november 2013). Temaer som gjenstår i forhandlingene er ofrenes rettigheter og våpenhvile, nedleggelse av våpen og reintegrering av Farc-soldater tilbake i samfunnet.

- Norge vil fortsette å bistå partene med å finne en fredelig løsning på den væpnede konflikten i Colombia, og bygge videre på den viktige jobben norske diplomater har gjort så langt. Fred er avgjørende for en positiv økonomisk, sosial og politisk utvikling i landet. Dette er også i Norges interesse, sier Brende.

Den væpnede konflikten i Colombia har vart i over 50 år med enorme humanitære konsekvenser og lidelser for landets befolkning. Flere hundre tusen mennesker er drept, og over fem millioner er drevet på flukt i eget land. Norge er, sammen med Cuba, tilrettelegger for fredssamtalene som har pågått siden oktober i 2012.

Til toppen