Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Færre direktiver iverksatt innen fristen

Av Camilla Langsholt, EU-delegasjonen

18 direktiver var ikke gjennomført i Norge innen fristen. Samtidig er gjennomsnittlig forsinkelse betydelig redusert, viser nye tall.

ESA Internal Market Scoreboard

1,3 prosent av direktivene som er innlemmet i EØS-avtalen var ikke gjennomført i Norge innen fristen.  Samtidig er den gjennomsnittlige forsinkelsen redusert, ifølge nye tall fra ESA.

EFTAs overvåkingsorgan ESA ser til at EØS/EFTA-landene overholder regelverket som er innlemmet i EØS-avtalen slik Europakommisjonen gjør overfor EUs medlemsland. 

ESAs halvårlige resultattavle viser den tiden EØS/EFTA-landene bruker på å iverksette direktiver i nasjonal lov som allerede er innlemmet i EØS-avtalen. Resultattavlen, som ble offentliggjort 8. oktober, gir en oversikt over hvordan situasjonen var 10. mai 2012 og viser også tiden EØS/EFTA-landene Norge, Island og Liechtenstein bruker sammenlignet med EU-landene. 

18 direktiver på vent
I henhold til resultattavlen var 1,3 prosent av direktivene, det vil si 18 direktiver som er vedtatt innlemmet i EØS-avtalen, ikke gjennomført innen fristen i nasjonal rett i Norge. Samtidig er den gjennomsnittlige forsinkelsen redusert fra 8,5 måneder til 0,4 måned, noe som er en vesentlig forbedring.

Hvor lang tid Norge bruker på å iverksette et direktiv varierer fra halvår til halvår. Dette skyldes endring i samlet saksmengde og sakenes kompleksitet. Over tid ser man at Norge er raske til å iverksette regelverket.

Viktig å iverksette raskt
De siste årene har Norge vært blant de beste landene i EU/EØS-området til å iverksette direktiver innen tidsfristen. I 2011 var under en prosent av direktivene som var innlemmet i EØS-avtalen ikke gjennomført innen fristen i nasjonal rett.   

I Norge jobbes det kontinuerlig med å sikre norske bedrifters tilgang til det indre markedet gjennom et mest mulig ensartet rammeverk og forutsigbare konkurransevilkår. Dette innebærer at Norge legger vekt på å iverksette regelverk som omhandler det indre markedet så raskt som mulig.

Du kanlese hele mer om resultatene på ESA sine hjemmesider.

Til toppen