Færre dødsulykker i landbruket

I 2016 er antall dødsulykker i landbruket halvert, sammenlignet med treårsperioden før. I fjor mistet fire livet i landbruket. Tre av dem omkom i leirraset i Sørum i november. Det opplyser Arbeidstilsynet om.

– Arbeidet som blir gjort for å skape trygge arbeidsplassar og redusere talet på ulykker i landbruket er særdeles viktig. Vi har ingen bønder å miste, og difor må vi fortsetje å auke bevisstheita rundt helse, miljø og sikkerheit i landbruket, sier landbruks- og matminister Jon Georg Dale.

Registrerer ulykker i landbruket

Trygge arbeidsplasser i landbruket krever et kontinuerlig HMS-arbeid, og gode tiltak som ivaretar sikkerheten. Høsten 2014 ble både HMS-standarden og en ulykkeregistrering innført i Kvalitetssystemet i landbruket (KSL). De siste tre årene er over 12.000 revisjoner gjennomført, der revisoren også har vurdert bondens HMS-arbeid på gården. Samtidig har 1300 bønder registrert ulykker i KSLs ulykkeregistrering.

Trygge arbeidsplasser i landbruket krever et kontinuerlig HMS-arbeid, og gode tiltak som ivaretar sikkerheten
Trygge arbeidsplasser i landbruket krever et kontinuerlig HMS-arbeid, og gode tiltak som ivaretar sikkerheten Foto: Colourbox

Bevisstgjør viktigheten av helse, miljø og sikkerhet

At bøndene selv registrerer arbeidsulykker på gården bidrar til å bevisstgjøre viktigheten av HMS-tiltak. Arbeidet kan på sikt bidra til at en bedre oversikt over årsaker til ulykker i landbruket, og hvilke tiltak som kan gjøres for å forebygge ulykker. Rapporten "Ikke en bonde å miste", der resultater fra forskningsprosjektet "Ulykker i Norge" blir presentert, gjør rede for ulykker i landbruket og forslag til tiltak for å redusere antallet ulykker i Norge. 

Til toppen