Færrest mulig villsvin på minst mulig areal

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Landbruks- og matministeren fikk i dag presentert prosjektet «Grunneierbasert tiltaksplan for kontroll av villsvin i Norge». Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Glommen Mjøsen Skog SA, NORSKOG, Utmarksavdelingen i Oslo og Akershus og Norges Bondelag. Prosjektet skal gå fra 2019 til 2021 og har fått finansiering over jordbruksavtalen 2019 og fra Østfold fylkeskommune. Prosjektet skal bidra til å nå målene i handlingsplanen mot villsvin som Miljødirektoratet og Mattilsynet la fram i november 2019.

– God organisering og samarbeid mellom grunneiere og jegere er helt avgjørende for å redusere villsvinbestanden og for å holde bestanden på et minimum over tid, sier landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad. Dette er et spennende prosjekt, og jeg vil legge til rette for at regjeringens mål om å reduserer bestanden nås,  sier Bollestad.

Landbruks- og matministeren fikk i dag presentert prosjektet «Grunneierbasert tiltaksplan for kontroll av villsvin i Norge».
Landbruks- og matministeren fikk i dag presentert prosjektet «Grunneierbasert tiltaksplan for kontroll av villsvin i Norge». Foto: Landbruks- og matdepartementet.

Spredningen av Afrikansk svinepest rundt om i Asia og Europa, og de enorme konsekvensene av denne dyresjukdommen, har ført villsvinet høyt opp på den internasjonale politiske dagsorden. Det er politisk enighet om at den norske villsvinbestanden skal forvaltes mot færrest mulig villsvin spredt utover et minst mulig område, og at tiltak og virkemidler skal rettes inn mot raskt å redusere villsvinbestanden

Fredag 17 januar, i forbindelse med Grüne Woche i Berlin, deltar landbruks- og matminister Olaug Bollestad sammen med Mattilsynet på en internasjonal høynivåkonferanse om afrikansk svinepest organisert av Europakommisjonen - "The Future of global pork production under the threat of African swine fever".

Landbruks- og matminister Bollestad tok opp en felles nordisk tilnærming til bekjemping av villsvin på Ministermøtet på Island i september 2019, med konklusjon at villsvinproblematikken i Norden skal fremmes som sak til orientering eller beslutning på neste ministermøte i Danmark 2020.

Eksterne deltakere på møtet i Landbruks- og matdepartementet 14.01.2020: 

  • Lars Petter Bartnes, Norges Bondelag
  • Finn Erlend Ødegård, Norges Bondelag
  • Arne Rørå, NORSKOG
  • Ingunn Midttun Godal, Mattilsynet
  • Anne Marie Jahr, Mattilsynet
  • Ole-Herman Tronerud, Mattilsynet
  • Erik Lund, Miljødirektoratet