Fast grense for automatisk fredete samiske kulturminner

Dette innholdet er mer enn 3 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Regjeringen foreslår at det settes en fast grense, år 1917, for automatisk fredning av samiske kulturminner. Til nå har alle samiske kulturminner over 100 år automatisk blitt fredet, slik at grensen har blitt flyttet år for år.

- Registrering av samiske bygninger som er eldre enn 100 år ble avsluttet i fjor. Dette har bidratt vesentlig til å øke vår kunnskap. Med dette forslaget sikres vernet av viktige samiske kulturminner i tråd med målet om en forutsigbar forvaltning av vår kulturarv og identitet, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Forslaget er i samsvar med Sametingets tidligere vedtak og endringsforslaget er utarbeidet i samarbeid med Sametinget.

Det er kulturminneloven § 4 andre ledd som nå endres. 1917 var da det første samelandsmøtet fant sted, i Trondheim.

Siden kulturminneloven ble vedtatt i 1978, har samiske kulturminner eldre enn 100 år vært automatisk fredet. Fredningsgrensen er dermed flyttet hvert år.

Mengden automatisk fredete kulturminner har som følge av dette økt siden loven ble vedtatt. En innføring av en fast fredningsgrense vil hindre en stor økning av mengden automatisk fredete samiske kulturminner.

Sametinget har støttet forslaget om en fast fredningsgrense.

Les proposisjonen her.