Fastsettelse av forsinkelsesrente og standardkompensasjon for inndrivelseskostnader fra 1. januar 2014

Dette innholdet er mer enn 7 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Finansdepartementet har i forskrift fastsatt forsinkelsesrenten for første halvår 2014. Rentesatsen skal være 9,50 prosent p.a. Finansdepartementet har videre fastsatt standardkompensasjon for inndrivelseskostnader i norske kroner til 320 kroner.

Forsinkelsesrenten blir fastsatt hvert halvår, med virkning fra 1. januar og 1. juli. Satsen skal være Norges Bank sin styringsrente, lagt til minst 8 prosentpoeng. Reglene om dette gjennomfører EØS-regler som svarer til EUs direktiv om forsinket betaling.

Etter lovendringen som trådte i kraft 16. mars 2013, blir det også fastsatt en standardkompensasjon for inndrivelseskostnader hvert halvår. Departementet har etter tilrådning fra Norges Bank 3. desember 2013 fastsatt satsen for kompensasjon av inndrivelseskostnader omregnet i norske kroner til 320 kroner.

________________

Les mer: